آموزش موفقیت و سئو سایت و جذب ثروت با قانون جذب

۵۶ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

ارزش زندگی

اشاره: بسیاری از متفکران متدین معتقدند در صورتی زندگی معنا و ارزش دارد که خدا و زندگی پس از مرگ وجود داشته باشد. برخی از متفکران بی‌ایمان با این نظر موافقند، اما می‌گویند که چون خدا و حیات اخروی وجود ندارد، پس زندگی فاقد معنا و ارزش و در واقع عبث و بیهوده است. ادواردز این متفکران را «بدبین‌ها» می‌نامد و در این نوشتار که کاملش در فصلنامه «اطلاعات حکمت و معرفت» به چاپ رسیده، به بررسی این موضوع می‌پردازد که اگر خدا و زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشد، نتایج بدبینانه آنان موجه هستند یا اینکه زندگی می‌تواند معنا و ارزش داشته باشد. او ابتدا استدلال‌های چند بدبین، از جمله شوپنهاور را ذکر می‌کند و نقاط قوت و ضعف این موضع را برمی‌شمارد. سپس میان معنای کیهانی و زمینی، میان معنا و ارزش، و میان ارزش شخصی و عینی تمایز قائل می‌شود و نتیجه می‌گیرد که حتی اگر مانند بدبین‌ها بپذیریم که خدا و حیات اخروی وجود ندارد و در نتیجه زندگی فاقد معنای کیهانی است، باز انسان می‌تواند هدف یا اهدافی در زندگی داشته باشد و با شور و شوق برای رسیدن به آن بکوشد و به زندگی خود معنا بدهد. در این حالت زندگی او واقعا بامعناست. البته او زندگی خود را باارزش نیز می‌داند اما از اینجا نمی‌توان نتیجه گرفت که زندگی او واقعا باارزش است. داوری درباره ارزشمندی عینی زندگی بر عهده انسان‌های عاقل است.

آیا زندگی ارزشمند و معنادار است؟

به این پرسش‌ها بسیاری از متفکران متدین پاسخ‌ مثبت داده‌اند، البته با این شرط که فقط در صورتی این پاسخ موجه است که این دو گزاره بنیادی صادق باشند: این که زندگی بشری بخشی از یک طرح کیهانی است که خدا وضع کرده و این که پس از مرگ، دست‌کم برخی از انسان‌ها با رستگاری ابدی پاداش می‌یابند؛ برای مثال کلارک هنگام اظهار نظر درباره این سخن برتراند راسل که نه تنها زندگی هر انسانی باید به پایان برسد، بلکه زندگی به طور کلی نهایتا از میان خواهد رفت، این «آموزه یأس‌آور» را با زیبایی طرح مسیحی مقایسه می‌کند: «اگر از ما خواسته شود که باور کنیم همه تلاش‌مان بدون نتیجه نهایی است»، در این صورت «زندگی بی‌معناست و اگر همه چیز در غبار مرگ پایان خواهد یافت، چندان اهمیت ندارد که چگونه زندگی می‌کنیم»؛ اما از دیدگاه مسیحیت «هر عملی اهمیت حیاتی دارد». کلارک اطمینان می‌دهد که «طرح عظیم خدا زندگی ابدی برای کسانی است که پیرو مسیح هستند. در اینجا یگانه انگیزه قوی برای خوب زیستن وجود دارد… هنگامی که زندگی، هدفمند و بامعنا در نظر گرفته شود انسان‌ها از یأس و ترس از مرگ رها می‌شوند.

به نحوی مشابه، اگزیستانسیالیست یهودی، ایمیل فکنهایم، ادعا می‌کند: «هر معنایی که زندگی به دست می‌آورد»، از مواجهه میان خدا و انسان گرفته شده است. معنایی که از این طریق به زندگی بشری داده می‌شود «نمی‌تواند بر حسب هدف بشری متناهی فهمیده شود که بنا بر فرض، عالی‌تر از خود مواجهه است؛ زیرا چه چیزی می‌تواند عالی‌تر از حضور خدا باشد؟» ادامه می‌دهد درست است که خدا همواره «نزدیک» نیست، اما «ایام دوری خدا» به هیچ وجه عاری از معنا نیست. «ایام نزدیکی خدا فقط خود این ایام را روشن نمی‌کند. معنای آن به کل زندگی گسترش می‌یابد… دیالکتیکی میان نزدیکی خدا و دوری خدا» وجود دارد و به «آینده‌ای در آخرت‌‌ که بر این دیالکتیک غلبه می‌شود» اشاره می‌کند.

بسیاری از غیرمؤمنان معتقدند که حتی اگر جهان‌بینی دینی رد شود، زندگی می‌تواند ارزشمند و به یک مفهوم بامعنا باشد. اما برخی دیگر با نظریه‌پردازان متدین موافقند که اگر هیچ خدایی وجود نداشته باشد و اگر مرگ به معنای نابودی شخص باشد، به دو این پرسش باید پاسخ منفی داد؛ بنابراین آنان پس از رد کردن ادعاهای ادیان، نتیجه می‌گیرند که زندگی ارزشمند نیست و عاری از معناست. این نویسندگان که ما در اینجا به آنان با عنوان «بدبین‌ها» اشاره خواهیم کرد، داوری‌های خود را صرفاً بیان برخی حالات روحی یا احساسات نمی‌دانند، بلکه نتایجی می‌دانند که به معنایی به نحو عینی موجه‌ هستند. آنان دلایلی برای نتایج خود می‌آورند و تلویحا می‌گویند هر کس به نتیجه‌ای خلاف آن برسد، در اشتباه است یا عاقل نیست. اکثر بدبین‌ها میان این سخن که زندگی ارزشمند نیست و این سخن که زندگی بی‌معناست، هیچ تمایز آشکاری قائل نمی‌شوند. آنان معمولا از «عبث‌بودگی» یا «بیهودگی» زندگی سخن می‌گویند و احتمالا منظورشان این است که زندگی نه ارزش زیستن دارد و نه هیچ معنایی دارد.

دغدغه اصلی ما در این مقاله ارزیابی بدبینی است، آن‌گونه که اکنون تعریف شد. ما نه از این پرسش که آیا زندگی، بخشی از طرحی است که خدا وضع کرده بحث خواهیم کرد و نه از این پرسش که آیا پس از مرگ جسمانی زنده خواهیم ماند. پرسش ما این است که: اگر ایمان به خدا و فناناپذیری رد شود، آیا نتایج بدبینانه موجه هستند؟

استدلال‌های شوپنهاور

با بررسی استدلال‌های بدبینان شروع می‌کنیم و به یاد داشته باشیم که بسیاری از این استدلال‌ها را مدافعان دینی به نحو غیرمستقیم تأیید کرده‌اند. نظام‌مندترین و احتمالا مؤثرترین بدبین، گرچه در واقع نه افسرده‌ترین، ‌ شوپنهاور بود. او نوشت: جهان چیزی است که نباید وجود داشته باشد: حقیقت این است که «ما نباید از وجود جهان خوشحالی کنیم، بلکه باید سوگواری کنیم؛ عدم جهان بر وجود آن مرجح است؛ جهان چیزی است که نباید باشد!» بی‌معناست که مانند بسیاری از فیلسوفان و انسان‌های بی‌فکر، از زندگی به عنوان موهبت سخن بگوییم: «آشکار است که هر کس اگر می‌توانست از قبل زندگی را ببیند و آن را امتحان کند چنین موهبتی را رد می‌کرد.» ما حق داریم به کسانی که به ما اطمینان می‌دهند زندگی فقط یک درس است، پاسخ دهیم که: «به همین دلیل کاش مرا در آرامش نیستی، که کاملا کافی است، باقی گذاشته بودند، جایی که به درس یا هیچ چیز دیگری نیاز نداشتم».

شوپنهاور استدلال‌های متعدی برای نتیجه‌گیری‌اش می‌کند. برخی از آنها کاملا مابعدالطبیعی و مبتنی بر نظام خاص او هستند. اما برخی دیگر ویژگی تجربی‌تری دارند و از نوع خاص اراده‌گرایی مابعدالطبیعی او مستقل هستند. از نظر شوپنهاور خوشبختی برای اکثریت قاطع نوع بشر دست‌نیافتنی است:«هر چیزی در زندگی نشان می‌دهد که خوشبختی دنیوی محکوم به ناکامی است یا چیزی جز توهم نیست.» انسان‌ها یا نمی‌توانند به اهدافی که برایشان در تلاش هستند برسند یا به این اهداف می‌رسند و آنها را بسیار ناامیدکننده می‌یابند. اما به محض اینکه انسان پی می‌برد که هدف خاصی واقعا ارزش تعقیب را نداشته است، چشمش به هدف جدیدی می‌افتد و همان جستجوی موهوم دوباره شروع می‌شود؛ بنابراین خوشبختی همواره در آینده یا در گذشته است و «زمان حال را می‌توان با ابر تیره کوچکی مقایسه کرد که باد آن را روی دشتی آفتابی می‌راند: جلو و عقب آن کاملا روشن است، فقط خودش همواره سایه می‌افکند؛ بنابراین زمان حال همواره ناکافی است؛ اما آینده غیرقطعی و گذشته بازگشت‌ناپذیر است».

انسان‌ها به طور کلی، به جز کسانی که آنقدر عاقل هستند که به طور کامل کناره‌گیری کنند، دائماً فریب می‌خورند: «گاهی با امید، گاهی با آنچه به آن امید داشته‌اند.» آنان با «افسون فاصله» فریب می‌خورند، افسونی که «بهشت‌ها»یی را به آنان نشان می‌دهد. اما این بهشت‌ها مانند «خطاهای بصری که به خودمان اجازه می‌دهیم ما را به تمسخر بگیرند»، از بین می‌روند. «حسادت شدید» که در اکثر انسان‌ها با این فکر برانگیخته می‌شود که دیگری واقعا خوشبخت است، نشان می‌دهد که آنان جدا از اینکه خود را برای دیگران یا برای خودشان چگونه وانمود می‌کنند، واقعاً چقدر بدبخت هستند. فقط «به این دلیل که انسان‌ها خودشان را بدبخت احساس می‌کنند» است که «نمی‌توانند دیدن فردی را که خوشبخت تصور می‌کنند تحمل کنند»!

گاهی شوپنهاور آماده است بپذیرد که معدودی از انسان‌ها واقعا به خوشبختی «نسبی» دست می‌یابند، اما این موضوع اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا گذشته از اینکه این انسان‌های خوشبخت «استثناهای نادر»‌ هستند، آنان واقعاً شبیه «پرنده‌های دام» هستند. آنان امکانی را نشان می‌دهند که باید وجود داشته باشد تا باقی نوع بشر را به سوی احساس نادرست امید بکشاند. به علاوه خوشبختی تا آنجا که اصلا وجود دارد، واقعیتی کاملا «سلبی» است. ما تا زمانی که بزرگترین نعمت‌های زندگی (سلامت، جوانی و آزادی) را از دست نداده‌ایم، از آنها آگاه نمی‌شویم. آنچه لذت یا رضایت نامیده شده، صرفا فقدان میل یا درد است؛ ولی میل و درد ایجابی‌اند. اما در مورد اندک روزهای خوش زندگی ما اگر اصلا وجود داشته باشند، باید گفت که ما صرفاً «پس از آنکه جای خودشان را به روزهای ناخوش داده‌اند»، متوجه آنها می‌شویم.

شوپنهاور اغلب از آموزه خود درباره طبیعت «سلبی» خوشبختی و لذت به سوی این نظر متداول‌تر که آنها دقیقا به اندازه بدبختی و درد «ایجابی» هستند منحرف می‌شود. اما او استدلال‌های دیگری دارد که به هیچ وجه بر این نظریه که خوشبختی و لذت سلبی هستند متکی نیستند. شاید مهمترین آنها استدلال از طریق «فانی بودن» همه چیزهای خوب و نابودی نهایی همه امیدها و دستاوردهای ما در مرگ باشد. همه لذتها و خوشی‌ها «در دستان ما ناپدید می‌شود و سپس حیرت‌زده می‌پرسیم: آنها کجا رفتند؟» به علاوه، خوشیی که دیگر وجود ندارد، «به حساب» نمی‌آید. این خوشی به همان اندازه کم به حساب می‌آید که اگر هرگز تجربه نشده بود: آنچه بوده دیگر نیست؛ آن به همان کمی وجود دارد که آنچه هرگز نبوده است. اما درباره هر چیزی که وجود دارد می‌توانید، در لحظه بعد، بگوئید که آن بوده است. از این رو چیزی که در گذشته ما اهمیت زیادی داشته از چیزی که در حال حاضر ما اهمیت کمی دارد پست‌تر است، زیرا دومی یک واقعیت است و نسبتش با اولی همچون نسبت چیزی با نیستی است.

برخی انسان‌ها از این مطلب نتیجه گرفته‌اند که لذت بردن از زمان حال باید «هدف عالی زندگی» باشد. این نادرست است؛ زیرا «آنچه در لحظه بعد دیگر وجود ندارد و همچون یک رؤیا به طور کامل نابود می‌شود، هرگز نمی‌تواند ارزش کوشش جدی را داشته باشد.» «داوری نهایی طبیعت» نابودی با مرگ است. این «آخرین برهان» است بر این که زندگی یک «مسیر نادرست» است، و همه آرزوی بشر «یک انحراف» است، و «هیچ چیز اصلا ارزش کوشش، تقلا و تلاش ما را ندارد.» نتیجه، گریزناپذیر است: «همه چیزهای خوب بیهوده است، جهان در همه اهدافش با شکست مواجه شده است و زندگی کسب و کاری است که هزینه‌هایش را جبران نمی‌کند».

 

http://simonlmie33333.blogzet.com/-10877711
 

http://archerbgtx54379.mybjjblog.com/-11078131
 

http://jasperflih29948.uzblog.net/-11011632
 

http://rowanrroj55555.canariblogs.com/-11956448
 

http://cesarcczv00990.suomiblog.com/-11393143
 

http://juliusnqys53285.tblogz.com/-10957031
 

http://travisvvtp77777.blogdon.net/-12911143
 

http://alexisirtp50627.blogkoo.com/-15510988 
 

http://charliegknm40529.total-blog.com/-21313507
 

http://stephenmwws62951.amoblog.com/-17942203

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۹ ، ۱۲:۵۳
مدیر سایت

دانستن قدرت کائنات از ادراک ما خارج است و کائنات از افکار ما تاثیر می پذیرد و این تاثیر پذیری می تواند شما را به تمام هدف هایتان برساند.
قانون کائنات برای موفقیت و ثروتمند شدن
کائنات به تمام موجودات زنده و غیرزنده اطراف ما گفته می شود که در سطح کوانتوم همگی ذراتی از انرژی محسوب می شوند و این قدرت را دارند که شما را به تمام خواسته ها و هدف هایتان برسانند .شما می توانید به طور خودآگاه و با تأمل از کائنات در زندگی شخصی، در کار، در روابط اجتماعی، امور مالی، پیشرفت های معنوی و در هر زمینه ای که دوست داشته باشید به نفع خودتان استفاده کنید. در این بخش از نمناک شما را مهمترین قانون کائنات برای کسب ثروت و موفقیت آشنا خواهیم کرد تا بتوانید با استفاده از این قوانین ثروتمند شوید .
چگونه از راه کائنات به رویاهایمان برسیم ؟

ذهن از سلول های نورونی تشکیل شده است که این سلول ها در حال تولید فرکانس در جهت خواسته و نا خواسته هایتان می باشد. ذهن و افکار ما در حال فرستادن ارتعاش و انرژی به کائنات است و کائنات با توجه به افکار به ما پاسخ می دهند.

افکار منفی شمارا از هدف و خواسته ای که دارید دور می کند و افکار مثبت شما را به هدفتان نزدیک تر می کند مثلا اگر وضع مالی مناسبی ندارید و به بی پولی و نداشتن پول فکر می کنید در حال فرستادن ارتعاش نبودن پول به کائنات هستید و کائنات با دریافت این ارتعاش بی پولی بیشتری را به زندگی شما وارد می کنند. برای رسیدن به خواسته و هدفتان باید افکارتان را کنترل کنید و تمرین کنید تا بتوانید ارتعاش ذهنتان را مثبت کنید .

قانون جذب ثروت چیست؟

قانون جذب ثروت یک قانون ثابت در جهان است که با آن میتوانید ثروتمند شوید . در این قانون نوع کار شما فرقی نمی کند و اگر اصول قانون جذب ثروت را بدانید ، می توانید ثروتمند شوید .

کار خود را دوست داشته باشید

برای اینکه بتوانید ثروتمند شوید باید عاشق کاری که انجام می دهید باشید تا حس خوب شما باعث کارایی بیشتر شما و جذب ثروت شود.زمانی که عاشق کارتان باشید ، ایده های خوبی نیز به ذهنتان می رسد و شما می توانید این ایده ها را اجرا کنید.

شکرگزار باشید

اگر شما بابت هر پولی که وارد زندگی تان می شود شکرگزار باشید ، از شکرگذاری می توانید قویترین ارتعاش را به کائنات ارسال کنید.شکرگزاری قویترین ارتعاشی است که به کائنات ارسال می کنید و این بهترین راهی است که شما را به پول و ثروت فراوان می رساند.

شکر گذاری 

پولتان را دوست داشته باشید

برای این که بتوانید پول و ثروت بیشتری را جذب کنید باید پولتان را دوست داشته باشید. اگر در افکار خود پولتان را دوست نداشته باشید ، از پول و ثروت دور می شوید و نمی توانید به درستی از قانون جذب ثروت استفاده کنید.

7 قانون برتر کائنات برای کسب موفقیت و ثروت
این قوانین به شما کمک می کند که انرژی های موجود را تحت کنترل درآورید و به موفقیت و ثروت دست یابید. 7 قانون برتر کائنات، تجلی یک قانون بزرگ در فیزیک کوانتوم است که می گوید ، همه چیز انرژی دارد و هفت قانون برتر کائنات، زیرمجموعه ای از این قانون بزرگ است. با استفاده از این 7 قانون برتر می توانید زندگیتان را به شادی، رضایت و موفقیت تبدیل کنید.

قوانین برتر کائنات عبارت اند از:
قانون تغییر و تبدیل همیشگی انرژی:

انرژی دائما در حال تغییر و تبدیل است و «تغییر» در جهان وجود دارد.

انرژی

قانون جنبش:

همه چیز در جهان چه آنها که می توانید ببینید و چه آنچه را که نمی توانید ببینید ، با فرکانس های مختلف در حال جنبش و نوسان هستند . بالاترین فرکانس یا قوی ترین فرم انرژی مختص به تفکر است. قانون کمکی جاذبه به ما می گوید که چیزهای مشابه همدیگر را جذب می کنند بنابراین به آنچه فکر می کنیم و روی آن متمرکز می شویم ، می توانیم آن را به دست آوریم.

قانون نسبیت:

وجود هر چیز از طریق ارتباط آن با چیزهای دیگر تعریف می شود. اگر چیزی را با چیز دیگر مقایسه نکنیم ، آن چیز فقط وجود دارد.

قانون قطبیت:

مخالف هرآنچه وجود دارد نیز حتما موجود می باشد . همه چیزها با مخالفشان معنا پیدا می کنند و کامل می شوند . مثلا در مقابل موفقیت ، شکست ، نیزوجود دارد که موفقیت با آن معنا پیدا کرده و کامل شود.

قانون نواخت و صدا آهنگ:

زندگی قوانین خاصی دارد و نوسان و الگوی خاصی در هر چیزی و در هر حرکتی وجود دارد.

قانون علت و معلول:

هر چیزی علتی دارد و هر دلیل معلولی دارد .

قانون جنسیت:

چنانچه در بخش رازهای موفقیت در نمناک عنوان شده است در جهان هیچ چیز نویی وجود ندارد، همه آنچه ما نمی بینیم دارای دوره نهفتگی هستند که پس از این دوره نهفتگی ، همه چیز آشکار و ظاهر می شوند.

 

http://brooksqqnj55545.shotblogs.com/-10169194
 

http://andrevfjj31973.tribunablog.com/-10402774
 

http://miloiond96158.blogzet.com/-10856910
 

http://landenfomi56666.blogdigy.com/-10438246
 

http://marcojvzy73925.suomiblog.com/-11372909
 

http://caidenebcy11111.canariblogs.com/-11936225
 

http://augustaada83950.isblog.net/-13560791
 

http://edgarkgzo38900.blogdon.net/-12892219
 

http://sethvwuo77777.tblogz.com/-10937262
 

http://ricardofjgh05876.blogkoo.com/-15490040
 

http://mariouvso77000.mybjjblog.com/-11059850 
 

http://dallasacby00000.amoblog.com/-17920131
 

http://dallaswtxw85173.alltdesign.com/-16557138
 

http://augustmqqq66416.total-blog.com/-21291204

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۹ ، ۱۰:۱۱
مدیر سایت

معجزه قرآنی در دانمارک
معجزه قرآنی در دانمارک
  در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی را می‌توان در سجیه دید، جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می‌پیوندند. دو دریای مختلف با هم یکی نمی‌شوند و بنابرین این پدیده زیبا به وجود می‌آید و این همان چیزی است که در قرآن آمده است.
به گزاش خبرگزاری آوا به نقل از شبکه خبر ایران، در قرآن بارها از آیات و نشانه‌های خداوند شنید‌ه اید اما هیچ‌ گاه به آنها در اطراف‌ خود توجه نکرده‌ایم.
این یکی از همان نشانه‌هایی است که خداوند در آیات مختلف درباره آن سخن گفته است.
با دیدن این مناظر عجیب و زیبا، می توان بیشتر تعمق کرد.

این همان دریای عجیبی است که در قرآن آمده است!!
سورة مبارکه الرحمن :
مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ (۱۹) بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ (۲۰) فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ (۲۱) یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ (۲۲)
۱۹٫ دو دریا را طوری روان کرد که با هم برخورد کنند.۲۰٫ اما میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند.۲۱٫ پس کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار مى‏ کنید؟ ۲۲٫ از آن دو، مروارید و مرجان خارج مى‏ شود.
سوره مبارکه فرقان آیه ۵۳:
« و هو الذی مَرَجَ البحرینِ هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا مِلحً اُجاجً وَ جَعَلَ بَینَهما بَرزَخا و حِجراً مَهجوراً»
و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ است ومیان آن دو حریمی استوار قرار داد.

سوره مبارکه فاطر آیه ۱۲:
وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْکَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ
این دو دریا یکسان نیستند: یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می خورید، و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون می کشید و می بینی که کشتی ها برای یافتن روزی و غنیمت، آب را می شکافند و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید.
سوره مبارکه نمل آیه ۶۱:
اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلالَهَا اَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ جَعَلَ بَینَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ءَاِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾
[آیا شریکانى که مى ‏پندارند بهتر است‏] یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد و براى آن، کوه‏ها را [مانند لنگر] قرار داد، و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ [نه،] بلکه بیشترشان نمى ‏دانند.

 

http://jareddeby11100.shotblogs.com/-10169147
 

http://waylonuzyv00111.blogzet.com/-10856873
 

http://fernandojomh07394.suomiblog.com/-11372872
 

http://erickadaz22222.mybjjblog.com/-11059787
 

http://connernnlg44344.tribunablog.com/-10402764
 

http://augustnsur52962.tblogz.com/-10937208
 

http://mariohceo66726.uzblog.net/-10993691
 

http://israelelfz72837.canariblogs.com/-11936213
 

http://andersonfhea11222.isblog.net/-13560767
 

http://elliotkrkf94050.alltdesign.com/-16557093
 

http://holdenprsm27384.amoblog.com/-17920097
 

http://brookstvtp78888.total-blog.com/-21291180
 

http://donovanwzsm38283.blogdon.net/-12892235
 

http://ricardofjgh05876.blogkoo.com/-15490041

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۹ ، ۰۹:۳۶
مدیر سایت

ثروت معیار ارزش همه دارایی‌های متعلق به یک شخص، جامعه، شرکت یا کشور است. ثـروت با در نظر گرفتن مجموع ارزش بازار کلیه دارایی‌های مشهود و نامشهود شخص یا مؤسسه و کسر همه بدهی‌ها از آن به دست می‌آید. درواقع، ثـروت مجموع منابع موجود است. همیشه به مردم گفته می‌شود، وقتی بتوانید بسیاری از منابع یا کالاهای ارزشمند را به دست آورید، ثروتمند خواهید شد. ثـروت با استفاده از واژگان و اصطلاحات مختلفی بیان می‌شود. برای اشخاص، ثروت خالص رایج‌ترین راه بیان ثـروت است، درحالی‌که کشورها ثـروت خود را با تولید ناخالص داخلی یا GDP به ازای هر فرد اندازه‌گیری می‌کنند و نشان می‌دهند.

ثروت چیست؟

ثروت شامل چه چیزهایی است؟
اینکه چه چیزهایی شامل قوانین ثروت شخص می‌شود در طول زمان و در جوامع مختلف متفاوت بوده است. برای مثال مصریان باستان یک سیستم پولی بر اساس گندم داشتند. برخی فرهنگ‌های دیگر از کالاهای دیگر به‌جای پول استفاده می‌کردند، مثلاً برنج یا نمک. جوامع اسکیموها معاملات خود را با روغن نهنگ انجام می‌دادند که هم می‌توانست به‌عنوان غذا و هم به‌عنوان سوخت جهت حصول گرما و نور استفاده شود. قبیله‌های آفریقایی‌ و قبیله‌های بومیان آمریکا از مهره‌ها و اشیاء به‌خصوص به‌عنوان پایه سیستم پولی بهره می‌گرفتند. امروزه گوساله و احشام همچنان در برخی فرهنگ‌ها برای معامله استفاده می‌شود. اما در جوامع پیشرفته، طلا و نقره بودند که پایه‌های سیستم پولی را در بسیاری کشورها تشکیل دادند. بااین‌حال، قیمت طلا و نقره دارای نوسان بود و به‌ندرت اتفاق می‌افتاد ارزش آن برای مدتی طولانی پایدار باقی بماند. برای مثال در جنگ جهانی دوم، دولت مالکیت خصوصی طلا را غیرقانونی اعلام کرد. اقتصاددانان برای دهه‌ها در مورد گره خوردن ارزش ارزهای دولتی به ذخیره نقره و طلا بحث و مجادله داشتند. سرانجام در سال ۱۹۷۰، آمریکا استاندارد طلا را کنار گذاشت و از آن زمان، پشتوانه ارزش دلار آمریکا صرفاً اعتبار دولت ایالات‌متحده آمریکا است.

ثروت چیست؟
ثروت را با چه چیز می‌سنجند؟
پول، متداول‌ترین چیز برای سنجش ثروت است (هرکسی پول بیشتری داشته باشد ثروتمندتر است). ارزش محصول یا موادی که به‌عنوان پایه و اساس سیستم پولی استفاده می‌شود، بستگی به این دارد که چه تعدادی از افراد حاضر می‌شوند معاملات خود را با آن انجام دهند و در ازای دریافت آن، کار کنند. معیار دیگر، درجه پذیرش آن کالا یا چیز در جهان است. اگر هیچ‌کس خارج از یک جامعه حاضر نباشد پول آن جامعه را برای کالاها یا سرویس‌ها دریافت کند، آن پول هیچ ارزشی خارج از موطن خود نخواهد داشت. (مثلاً کمتر کشوری وجود داشته باشد که در آن، دلار آمریکا به‌عنوان پول پذیرفته نشود ولی کشورهای زیادی هستند که در آن‌ها نمی‌توانید با ریال ایران معامله کنید). میزان اثرگذاری نیروهای خارجی و توانایی آن‌ها بر دست‌کاری ارزش پول، می‌تواند تأثیر چشمگیری بر سنجش ثروت داشته باشد. یکی از مشکلات بزرگ اسکناس این است که می‌تواند دست‌کاری شده و ارزش آن با اقدامات یک شخص یا چندین نفر از طریق جعل کاهش یابد. مشکل دیگر ارزهای دولتی، ساده بودن دست‌کاری ارزش پول با چاپ بیشتر آن (باهدف تسهیل وام‌دهی) و چاپ کمتر آن (باهدف افزایش محدودیت در اعطای اعتبار) توسط دولت و بانک مرکزی است. همچنین می‌توان ثروت را به گونه‌ دیگر تعریف کرد و آن را در سه‌طبقه کلی در نظر گرفت:

امنیت مالی
زندگی هدفمند
سلامت جسم و روان
۱- امنیت مالی
امنیت مالی، موجب آرامش فکری و گرفتن تصمیمات منطقی‌تر می‌شود. بدون شک، هرچه امنیت مالی بیشتر باشد، کیفیت زندگی بهبود می‌یابد. افراد تلاش می‌کنند، مشاغلی را بیابند تا در آن بتوانند به امنیت نسبی مالی برسند. همچنین، سرمایه‌گذاری کم ریسک در کنار حقوق ماهانه، می‌تواند امنیت مالی افراد را تا حد قابل‌ملاحظه ای توسعه دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، وقتی شما امنیت مالی دارید، ثروتمند محسوب می‌شوید.

ثروت چیست؟
۲- زندگی هدفمند
افراد هدفمند، انگیزه‌ای برای کار و تلاش دارند؛ بنابراین، سریع‌تر از سایرین راه‌های موفقیت و افزایش ثروت می‌یابند. درواقع، زمانی که دیگران دنبال راهی برای فرار از وظایف خود می‌گردند، افراد هدفمند، در پی فرصت‌های جدید هستند. زندگی هدفمند همان عاملی است که نتیجه تلاش افراد ثروتمند را از دیگران جدا می‌کند. اهداف هر شخص با دیگری متفاوت است و می‌تواند پس از مدتی تغییر کند. مهم آن است که پیوسته هدفی برای دستیابی وجود داشته باشد. اهمیت هدف، زمانی مشخص می‌شود که شما ثروتمند شوید ولی ندانید با ثروت خود چه کنید و چطور از آن لذت ببرید؛ به‌عبارت‌دیگر، رضایت به یک هدف گره‌خورده است و پول فقط ابزاری برای طی کردن مسیر تا آن هدف است.

یک مطلب جالب دیگر بخوانید:  مخترع پول کیست؟
ثروت چیست؟
۳- سلامت جسم و روان
زمانی که جسم و روان سالم نباشد، لذت بردن بی‌معنا می‌شود. همچنین کیفیت زندگی افت می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که شما بیمار و خسته باشید، نمی‌توانید ایده‌های جدید برای خلق پول طرح و اجرا کنید. گفته می‌شود بسیاری زندگی می‌کنند تا کار کنند. درحالی‌که درست‌تر آن است که کارکنیم تا زندگی کنیم. درواقع سلامتی جسم و روان ثروت با ارزش‌تری است. درست است که در مسیر کسب درآمد و پول بیشتر باید تلاش کنیم و از بعضی خواسته‌ها صرف‌نظر کنیم؛ اما به خطر انداختن سلامتی آن‌هم به مدت طولانی اصلاً توصیه نمی‌شود.

 

http://edgarxvfw74051.tribunablog.com/-10402685
 

http://judahsqiz73838.blogzet.com/-10856812
 

http://gregoryllje44444.suomiblog.com/-11372802
 

http://raymondmeug45354.uzblog.net/-10993632
 

http://kylerbdav00909.blogdon.net/-12892126
 

http://fernandoxwtp77777.canariblogs.com/-11936144
 

http://emilianoabzu99999.blogkoo.com/-15489936
 

http://rivergihz44444.tblogz.com/-10937169
 

http://rafaelahyd03951.amoblog.com/-17920031
 

http://kylerpybb96306.alltdesign.com/-16557058
 

http://sergionemm26949.mybjjblog.com/-11059806
 

http://dantedikf95952.total-blog.com/-21291153

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۵۴
مدیر سایت

ایجاد قدرت در کلام

منظور از کلام قدرتمند، استفاده به جا و درست از لغات و همچنین انرژی مناسب در گفتار است. چه خوب است که از سنین پایین تر تمرینات لازم برای ایجاد قدرت در کلام را به کار ببندیم، اگر از سن نوجوانی این تمرینات را خوب انجام دهیم در بزرگسالی قدرت کلام ما چندین برابر خواهد بود. تمریناتی که در ادامه آمده است به شما کمک می­کند تا کلامی قدرتمند داشته باشید.

 

افزایش دایره لغت
همیشه با افرادی روبرو می­شویم که یکی از اصلی ترین دغدغه ­های آنها ضعیف بودن دایره واژگان است. بدون شک اگر شما در حین صحبت کردن بتوانید از لغات و کلمات متنوعی بهره بگیرید کلام شما بسیار زیباتر و دلنشین­تر جلوه خواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده که به صورت ویژه فکری برای گسترش دایره واژگان کنیم. پس دست به کار می­ شویم و تمرین چند مرحله ­ای که به همین منظور طراحی شده است را آغاز می ­کنیم.

 

در مرحله اول لازم است مکالمات روزمره خود را ضبط کنید. اگر در حال مکالمه با تلفن یا با دوست و یا اعضای خانواده هستید لطفا با استفاده از دستگاه ضبط صدا و یا تلفن همراه خود مکالمه خودتان را ضبط کنید. مراقب باشید تا در حین مکالمه به دستگاه ضبط صوت توجهی نکنید.

 

در مرحله دوم صدای ضبط شده را گوش کنید. کلماتی که در صحبت شما بیش از یک بار تکرار شده­اند را با ذکر تعداد تکرارشان یادداشت کنید. همچنین لغات و عباراتی که تقریباً در تمامی مکالمات شما وجود دارند را هم بنویسید.

 

در سومین مرحله لازم است برای واژه ­های نوشته شده جایگزین ­های مناسبی پیدا کنید. بنابراین به فرهنگ لغات مراجعه کنید. وب سایت vajehyeb.com این کار را برای شما راحت کرده است. کافی است کلمه مورد نظر را در کادر موجود در این وب سایت وارد کنید تا تمامی مترادف­ها را به شما نمایش دهد.

 

در مرحله چهارم یکی از مترادف­های مناسب را انتخاب کنید.

اکنون با خودتان قرار بگذارید تا از این به بعد تنها از کلمه مترادف انتخاب شده به جای واژه اصلی استفاده کنید. با انجام این کار شما از لغات و اصطلاحات متنوعی در صحبت خود استفاده کردهاید که باعث زیبایی در کلام شما می­شود.

به عنوان مثال من تا اینجا چندین بار از لغت، کلمه، واژه، عبارت و اصطلاح استفاده کردم. همچنین چندین بار از گفتار، بیان، صحبت و کلام استفاده کردم. این تنوع را از همین تمرین ساده بدست آورده ­ام.

 

 

توجه به کلام دیگران
تمرین مکالمه تلفنی را به یاد دارید؟ چه در آن تمرین و چه در مکالمات روزمره، از این به بعد تیز حس باشید. به صحبت افراد، خوب دقت کنید. واژه­ها و جملات زیبایی که دیگران استفاده می­کنند را خوب به خاطر بسپارید. چندین بار تکرار کنید تا در ذهن شما ثبت شود. اکنون سعی کنید از همین واژه ­ها و جملات جدید و زیبا در صحبتتان استفاده کنید.

 

لحن گفتاری
کلامی قدرتمند و زیباست که لحن مناسبی داشته باشد. اگر کلام فاقد لحن باشد، مخاطب شما خیلی سریع از گوش دادن و توجه به صحبت شما خسته می­شود.

 

منظور من از لحن، آهنگ کلام است. در حین صحبت کردن باید مراقب آهنگ صحبتمان باشیم. کافی است صحبت ما یکنواخت باشید. در عرض چند دقیقه از نظر شخص مقابل، بسیار خسته­کننده خواهیم بود. در حین صحبت کردن باید با تن صدای خود بازی کنیم. به این معنی که صدای ما بطور مرتب بالا و پایین شود. لحظه­ای با تن بالای صدا صحبت کنیم و لحظه بعد صحبت را با تن پایین صدا ادامه دهیم.

 

برای دست یافتن به این مهارت لازم است تمرین خاصی را انجام دهیم. یکی از بهترین تمرین­های ایجاد لحن، کلام آهنگین است. یکی از ترانه­های کودکانه را که خوب بلد هستید را بخوانید. مثلاً ترانه تولدت مبارک حالا سعی کنید صحبت­های عادی و عامیانه خود را که در منزل انجام می­دهید را در قالب آهنگ تولدت مبارک بیان کنید.

 

مسلماً اولین مراحل کمی دشوار به نظر می­رسد. لطفاً تلاش کنید و ادامه دهید. با این کار شما لحن خوبی را در صحبت­های خود خواهید ساخت. چون ذهن شما تن بالا و پایین صدا را تجربه می­کند.

 

 
قصه گویی...
قصه­ گویی نیز از بهترین تمرینات فن بیان و ایجاد لحن و احساس در کلام محسوب می­شود که حتی به افراد بزرگسال نیز توصیه می­شود که انجامش دهند. سعی کنید هر شب حداقل یک قصه و یا یک داستان را بازگو کنید. در حین قصه­گویی تلاش کنید از لحن و احساس مناسب در کلام استفاده کنید. پیشنهاد می­کنم برای الگو برداری، تعدادی از قسمت­ها و قصه ­های شب بخیر کوچولو را دانلود کرده و به آنها گوش دهید. خواهید دید قصه ­گو، در زمانی که در مورد ترس، خشم، عجله، خوشحالی، تعجب و... صحبت می­کند دقیقاً لحن گفتار و تن صدای متناسب با همان حالت را به خود می­ گیرد. شما هم باید همین کار را انجام دهید. در حین قصه­ گویی، ضبط صدا و سپس گوش دادن به آن را فراموش نکنید.

 

تمرین مشدّد خوانی
برای ادای بهتر و کامل­تر کلمات، به تمرین مشدد خوانی نیاز داریم. این تمرین همچنین تن صدای ما را تقویت و قدرتمند کرده و لحن مناسبی را نیز برای صحبت ما ایجاد میکند.

روش تمرین به این صورت است که هر بار یک جمله­ای را انتخاب می­کنیم. روی تمامی حروف جمله تشدید می­گذاریم. اکنون سعی کنید با صدای بلند و بسیار مشدد، همان جمله را تکرار کنید. مثل جمله زیر: فّـنّ بّیّـاّنّ یّـعّنّـیّ خّـوّبّ صّحّبّـتّ کّرّدّنّ

 

چرا تمرین مشدد خوانی تمرین خوبی است و هدفش چیست؟
یک تمرین عالی برای افزایش برد صدا و بیان بهتر کلمات. 👌

 

تمرین خودکار
تا این مرحله، توانستیم هوش کلامی خود را تقویت کنیم به نحوی که دچار گم شدن کلمات نشویم. سپس توانستیم با استفاده از تمرین مکالمه تلفنی و دقت به گفتار دیگران، از واژه­های زیبا در کلام استفاده کنیم. با کمک تمرینات افزایش دایره لغات، تنوع کلمات مورد استفاده در صحبت را بیشتر کردیم.

 

لحن و آهنگ کلام را هم یاد گرفتیم...
اکنون زمان آن رسیده که در کنار تمامی این ویژگی­های کلامی، انرژی کلامی خود را هم افزایش دهیم. یکی از علت­های بی انرژی بودن کلام، استفاده نکردن از تمام ظرفیت اندام­ های کلامی در حین صحبت کردن است. طی تحقیقی که انجام شده متوجه شدیم اغلب ما ایرانی­ها، در حین صحبت کردن، لب و دهان را به اندازه کافی باز نمی­کنیم. یعنی ماهیچه­ های فک، در حین صحبت فعالیتی انجام نمی ­دهند. این عدم فعالیت باعث نبود انرژی در صحبت ما می­شود.

 

با کمک تمرین خودکار، انرژی کلامی ما چندین برابر شده به نحوی که صحبت ما همیشه برای دیگران جذاب و دلنشین باشد. نحوه انجام این تمرین به این صورت است:

 

http://landenefdy01000.shotblogs.com/-10168748
 

http://marioefea22111.suomiblog.com/-11372405
 

http://israelzayv00000.tribunablog.com/-10402331
 

http://deanefcx00000.blogzet.com/-10856407
 

http://landenkijf33344.blogdigy.com/-10437785
 

http://augustzafb23333.isblog.net/-13560286
 

http://landenyaxn99000.blogdon.net/-12891730
 

http://deanimon41952.alltdesign.com/-16556602
 

http://louisfmhj55555.amoblog.com/-17919566
 

http://martinqyfr52185.total-blog.com/-21290643
 

http://garrettwywr88888.blogkoo.com/-15489545
 

http://travispzee09628.canariblogs.com/-11935741
 

http://rowanhjkg18417.mybjjblog.com/-11059414

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۴۲
مدیر سایت

چطور با قدرت افکار زندگی‌تان را شکل بدهید
احتمالا بیش از یک بار این جمله را با خود گفته‌اید: می‌دانستم این اتفاق قرار است بیوفتد.

آیا این قضیه اتفاقی است یا اوضاع به خاطر افکار شما اینطور پیش رفته؟

به رویدادهای مختلفی در زندگی فکر کرده و سعی کنید به یاد بیاورید در آن زمان چه افکاری در ذهن‌تان بوده، قبل از آنکه آن اتفاق رخ بدهد. شاید شگفت زده شوید از اینکه ببینید در بسیاری از موارد، ارتباطی میان افکار شما و حادثه وجود دارد. شاید بنظرتان عجیب برسد، اما افکار قدرت دارند.

افکاری که اغلب در ذهن‌مان تکرار می‌کنیم بر رفتار و نگرش‌ها، بر اعمال و واکنش‌های ما، و همینطور بر زندگی و آدم‌های اطرافمان اثر می‌گذارند. هر طور که افکارمان باشند، زندگی‌مان هم به همان شکل است.

این یعنی ما باید مراقب افکارمان باشیم، مخصوصا افکاری که اغلب تکرار می‌کنیم. یک فکر انقدر قوی و کافی نیست که در زندگی‌مان تغییری ایجاد کند، اما اگر به طور مداوم همان فکر را تکرار کنیم، قدرت بدست آورده، قوی‌تر شده و بر زندگی‌مان تاثیر می‌گذارد.

یک فکر مکرر جای خود را در ضمیر ناخودآگاه ما باز کرده، و به همین دلیل ضمیر ناخوآگاه در جهت پیاده کردن آن در زندگی‌مان پیش می‌رود. افکار مثل فیلمی هستند که در ذهن‌مان پخش می‌کنیم. اگر مدام یک فکر را در ذهن‌مان پخش کنیم، دست آخر در زندگی‌مان ظاهر شده و به واقعیت تبدیل می‌شود.

چطور با افکارتان زندگی‌تان را شکل دهید

شما می‌توانید با افکارتان زندگی‌تان را شکل داده، بهبود و تغییر ایجاد کنید.

برای اینکه زندگی‌تان را آنطور که می‌خواهید دستخوش تغییر کنید، باید شروع به تغییر در ذهن‌تان کنید. باید افکارتان را عوض کنید. تغییر در زندگی از درون ذهن شما ایجاد می‌شود.

باید به چیزی فکر کنید که واقعا می‌خواهید، نه چیزهایی که نمی‌خواهید. انگار فیلمی را در ذهن‌تان

پخش کنید که بیشتر از فیلم فعلی دوستش می‌دارید.

با این حال باید به یاد داشته باشید که تنها یک فکر برای ایجاد تغییر به اندازه‌ی کافی قدرتمند نیست، اما اگر یک فکر را مداوم تکرار کنید به تدریج قدرتمند شده و بر زندگی‌تان اثر می‌گذارد. فکری که مدام تکرار شود در ضمیر ناخودآگاه ریشه می‌کند و از آنجا بر زندگی و حتی محیط‌‌‌تان تاثیر می‌گذارد. نکته‌ی مثبت این روند آن است که احتیاجی نیست تقلا کرده و خیلی از خودتان برای عملی شدنش مایه بگذارید. تمام کاری که لازم است انجام دهید این است که فکری که می‌خواهید به حقیقت بپیوندد را انتخاب کرده و مدام آن را در ذهن‌تان تکرار کنید.

 

http://judahnnmi84048.shotblogs.com/-10168436
 

http://cruzefcx00000.tribunablog.com/-10402076
 

http://andrevlxi93714.blogzet.com/-10856166
 

http://spencerqrpj55554.suomiblog.com/-11372181
 

http://josuefjki55667.mybjjblog.com/-11059153 
 

http://raymondturn67666.blogdigy.com/-10437644
 

http://griffintekj31841.uzblog.net/-10993097
 

http://knoxcotx85172.blogdon.net/-12891618
 

http://griffinfbmv09754.blogkoo.com/-15489391
 

http://waylonwyuq88877.alltdesign.com/-16556478
 

http://cashqxax63940.isblog.net/-13560194
 

http://beckettgmon40746.total-blog.com/-21290525

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۲۸
مدیر سایت

طرحواره درمانی به چه شکل است؟
در ابتدای مبحث می دانیم که طرحواره درمانی راهکاری برای درمان و از بین بردن اختلالات شخصیت، اختلالات روانی و... است که تکنیک های متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است. این روش درمانی کاملا مدرن است و روز به روز مشتاقان به این امر رو به افزایش هستند که در طرحواره درمانی به طور کلی سه عبارت مهم وجود دارد که بنیان و پایه اصلی آن به شمار می رود که عبارتند از: طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های مقابله ای و ذهنیت های طرحواره ای.
 
طرحواره درمانی یکی از روش های مبتنی بر شواهد است که تمام تلاش آن این است که بر شخصیت افراد در همه ابعاد تاثیر عمیقی بر جای بگذارد به عبارتی می توان گفت این روش درمانی در از بین بردن علائم مزمن تاثیر بسیار زیادی دارد  و کاربرد آن در مواردی نیز بسیار چشمگیر می باشد که از جمله آنها:
•        در مرحله نخست الگوهای رفتاری فرد شناسایی می شود و برای درمان آنها تلاش می شود.
•        به هرگونه چالش زندگی که بر سر راه فرد قرار می گیرد پاسخ داده شود.
•        در نهایت موارد و نکات مثبتی که نقطه قوت فرد به شمار می رود شناسایی و به آنها شکل داده شود.
نکته: طرحواره درمانی با مدد جستن از مصاحبه و پرسشنامه به شناسایی رفتارها و ذهنیت های فراگیر مراجع می پردازد و در طی بررسی ها و اصولی باعث می شود که فرد تمامی تصمیم گیری های خود را مطابق با واقعیت انجام دهد ن بر اساس نقش و طرح.
 
نکاتی مهم و اساسی درباره طرحواره درمانی:
به طور کلی طرحواره درمانی روش ها و راهکارهای پردازش اطلاعات است که بر اساس واقعیت یا تجارب شخصی شکل می گیرد تا این امکانات را در اختیار افراد قرار دهد تا تجربه را تبیین و بررسی کند. به طور کلی می توان گفت عواملی هستند که در به وجود امدن طرحواره ها نقش موثری دارند که از جمله آنها:
•        هر طرحواره درمانی خود دارای یک جزء مفید و موثر است که با ارزش ها و باورهای شخص مرتبط و منسجم می باشد.
•        هر طرحواره درمانی در اینکه افراد باورها و ارزش های خود را تا چه مدت نگهداری کرده اند متفاوت می باشند.
•        طرحواره ها غالبا الگوبرداری می شود یعنی از افراد دیگر فرا گرفته می شود.
•        طرحواره ها معمولا در برگیرنده جزء شناختی هستند و بر روی تفکرات شخص تاثیر عمده ای می گذارد.
•        طرحواره ها عموما در برگیرنده جزء رفتاری هستند که این خود تعیین می کند افراد چگونه می توانند بر روی نظام باورها عمل کنند.
نکته: به طور کلی می توان گفت در طرحواره درمانی به طرحواره هایی توجه می شود که در ابتدای زندگی در خانواده و هر آنچه که نتیجه ارتباط با والدین است به وجود می آید و روش ها و تکنیک هایی به کار گرفته می شود که طرحواره های ناسازگار اولیه به فراموشی سپرده می شود و این تکنیک ها شناختی، تجربی و رفتاری می باشد.
 
 

 
 
طرحواره درمانی هیجانی:
با توجه به اینکه هیجانات بخش مهمی زندگی روزمره هستند و به یکباره موجب عکس العمل افراد می شوند. افراد در مقابله با پدیده های موجود در محیط و فرآیندهایی همچون حافظه و اراک و... شناخت مناسب پیدا می کند از این طریق است که می توانند درباره تمامی اتفاقات موجود در جهان تصمیم گیری نمایند. نکته قابل توجه این است که هیجان منشا فیزیولوژیک دارد و گاه غیر قابل کنترل هستند.
 
 
یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است که ابعاد طرحواره درمانی هیجانی با اضطراب فراگیر و افسردگی و... رابطه بسیار نزدیک دارد و در واقع به گونه ای است که می توان به واسطه آن هیجانات، واضطرابات، افسردگی و... را تنظیم کرد. طرحواره درمانی هیجانی ساختارهای روانی هستند که به شخصیت فرد شکل می دهد و آن را کامل می کند و تاثیرات عمیقی بر روی آن می گذارد. به عبارتی می توان گفت در طول این طرحواره درمانی هیجانی تعامل فرد رشد می کند و فعالیت ها و دانستنی های اولیه به فرد آموخته می شود.
 
 
با توجه به اینکه طرحواره درمانی خود از تعاریفی برخوردار است طرحواره درمانی هیجانی نمایانگر این امر است که همزمان با اینکه هیجان ها در وجود فرد فعال می شود هر فرد تفاسیر خاص خود را از آن هیجان ها دارد و این تفسیرهای خاص با راهبردهایی که افراد برای کنار آمدن با هیجان های خود دارند هماهنگ است. یکی از نکات مهم در این زمینه این است که طرحواره درمانی هیجانی مربوط به این امر است که هر فرد بر چه اساسی راجع به هیجانات دیگران فکر می کند و چگونه در مقابل آنها واکنش نشان می دهد. این مدل طرحواره درمانی در پی این است که نشان دهد زمانی که یک هیجان در فرد برانگیخته می شود نظریه هایی که مربوط به هیجان هستند فعال می شود و این موارد می تواند به شیوه ها و سبک های مفید و مضر منجر شود.
 
 
طرحواره درمانی هیجانی بر اساس اطلاعات مشابه و همگون و یا تجربه هایی که در گذشته تکرار شده است اخذ می شود و همچنین این طرحواره به وسیله عواطف بنیادی همچون تحرکات جسمی، حسی، حرکتی و ... مورد تبیین قرار می گیرد.
 

 
 
انواع طرحواره درمانی:
به طور کلی می توان گفت طرحواره درمانی به قالب هایی گفته می شود که آرامش افراد را سلب می کند و اضطراب و آشفتگی در ذهن فرد ایجاد می کند که این عوامل باعث می شود وی در برخورد با دیگران و محیط و اجتماع دچار دشواری هایی شود. در علم روانشناسی تعارف و نظریه های متعددی در این باره ذکر شده است اما باید بدانیم طرحواره دو نوع است:
•        طرحواره سازگار
•        طرحواره ناسازگار
نکته قابل توجه این است که هر یک از این انواع طرحواره درمانی خود دارای حوزه هایی است و برای افراد خاص به کار برده می شود. از جمله حوزه های طرحواره  درمانی ناسازگار اولیه عبارت است از:
•        حوزه بریدگی و طرد: این حوزه برای بیمارانی مورد استفاده قرار می گیرد که بی عاطفه هستند و هیچ گرایشی به ایجاد ارتباط و عشق با دیگران نخواهند داشت و در واقع این افراد از خصوصیات خاص خود برخوردار هستند که یکی از انواع طرحواره درمانی است.
•        حوزه خودگردانی و عملکرد مختل: افراد بیمار در این حوزه از اعتماد به نفس لازم برای انجام کارها برخوردار نیستند و احساس وابستگی می کنند.
•        حوزه محدودیت های مختلف: افراد در این حوزه در محدودیت های درونی خود احساس نقص می کند.
به طور کلی می توان گفت طرحواره درمانی ناسازگار اولیه خود دارای انواعی است که از جمله آنها:
-طرحواره رهاشدگی: فرد در این طرحواره درمانی به صورت مستمر نگران از دست دادن نزدیکان خود است.
-طرحواره بی اعتمادی: افراد در طول این طرحواره درمانی منتظر ضربه و آسیب از سوی دیگران هستند.
-طرحواره درمانی محرومیت هیجانی: افراد در طول این طرحواره درمانی احساس کمبود محبت می کنند و به دنبال یک همدرد هستند.
-طرحواره درمانی شرم و نقص: این افراد در هر زمان احساس پوچی و بی ارزشی می کنند.
-طرحواره درمانی انزوای اجتماعی: تفکر این افراد این است که برای جامعه فردی بی ثمر هستند.
-طرحواره وابستگی: این افراد نمی توانند کارها و اعمال روزمره خود را به درستی انجام دهند.
-طرحواره آسیب پذیری: این افراد دارای اضطراب و تنش هستند و به صورت دائم منتظر بروز رویدادها و اتفاقات ناگوار هستند.
-طرحواره درمانی خویشتن تحول نیافته: این افراد احساس وابستگی شدید نسبت به اطرافیان خود دارند.
-طرحواره شکست: این افراد به صورت دائم احساس شکست و عدم رضایت از زندگی می کنند.
-طرحواره درمانی استحقاق: این افراد به دنبال بهترین ها و برترین ها هستند و هیچ توجهی به دیگران ندارند.
-طرحواره خویشتن داری ناکافی: این افراد بیمار همواره بر روی خود و کارهایش احساس مدیریت ندارد و به دیگران آسیب می زند.
-طرحواره ایثارگری افراطی: این افراد نیازها و خواسته های خود را نمی توانند به درستی انجام دهند و همواره قدرت نه گفتن به دیگران را ندارند.
- طرحواره اطاعت: فرد در این زمان خود را تابع دیگران می داند و همواره و در تمامی شرایط باید به همگان به صورت اجباری و زوری اطاعت گوید.
-طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه: افراد خود در جایگاهی هستند که مدام به دنبال جلب توجه و احساس رضایتمندی از دیگران هستند.
-طرحواره منفی گرایی: این بیماران نسبت به تمامی اتفاقات اطراف و دیگران احساس بدبینی می کنند.
-طرحواره بازداری هیجانی: این افراد احساسات متفاوت خود اعم از خشم، ناراحتی، شادی و ... را به خاطر ترس از دست دادن دیگران بروز نمی دهند.
-طرحواره ملاک های سخت گیرانه: این افراد نسبت به تمامی امور سخت گیر هستند و از دیگران عیب جویی می کنند.
-طرحواره های تنبیه گری: افراد در این طرحواره درمانی  این دیدگاه را دارند که به خاطر تمامی اشتباهات باید به شدت تنبیه شوند.
نکته: این موارد ذکر شده از انواع طرحواره درمانی هستند که هر یک از بیماران در این دوره با مشکلاتی مواجه هستند و راهکارهای ویژه ای برای آنها وجود دارد که افراد با تکیه و پیروی از آنها این نقایص را برطرف می کنند.

 

 

http://codyzefe06395.blogdigy.com/-10435333
 

http://sethqqni90000.blogzet.com/-10853707
 

http://tysonaljf33333.suomiblog.com/-11369736
 

http://messiahdfdy11111.shotblogs.com/-10166135
 

http://caidenwvsn66666.uzblog.net/-10990969 
 

http://erickuurn66666.tblogz.com/-10934238
 

http://holdenzyvi55555.canariblogs.com/-11933102
 

http://jaidennnke33322.isblog.net/-13557833
 

http://louiscgfv50694.tribunablog.com/-10399973
 

http://marcorspk55554.blogkoo.com/-15486955
 

http://sergioeebw00009.alltdesign.com/-16554022
 

http://travisqrok55555.mybjjblog.com/-11056926
 

http://sergiogfbw00009.blogdon.net/-12889316

 

http://beauewnd58158.blogocial.com/--31805068


 

http://andresargw49493.onesmablog.com/--35000212
 

http://lanefdby50505.blogolize.com/--35938838
 

http://miloruxz62950.bloguetechno.com/--31625728
 

http://lukasuutq27261.full-design.com/--39718262
 

http://andrewofv25815.tinyblogging.com/--38015637
 

http://emilioqgxw36936.blog5.net/38550479/
 

http://reidkqtw51738.fitnell.com/37001146/
 

http://charlierrqo16161.dbblog.net/28245546/
 

http://donovansyfk17418.ezblogz.com/28195974/
 

http://titusrhwn81581.designertoblog.com/27796323/
 

http://edwinlmoo27384.bluxeblog.com/28460663/
 

http://edgarwopi94272.qowap.com/56034491/
 

http://dominickarix36926.blog2learn.com/44566110/
 

http://emilianolcti70370.jiliblog.com/55793433/
 

http://andersonxnet14814.getblogs.net/28033158/
 

http://jaidenyaaz51616.dsiblogger.com/28283690/
 

http://fernandoqjzp03693.ka-blogs.com/50693613/
 

http://caidenrjaq03703.blogofoto.com/28104795/
 

http://brookskbsi70369.acidblog.net/28167343/
 

http://dallasphxn92692.fireblogz.com/27817789/
 

http://felixphxo92692.aioblogs.com/50758519/
 

http://felixrjzp03693.xzblogs.com/39091877/
 

http://stephenyyvr26160.free-blogz.com/44168710/
 

http://arthurbsjz36036.widblog.com/51317718/
 

http://erickjzpf58258.collectblogs.com/43210041/
 

http://griffinmhyn06050.blog-gold.com/2723546/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://marcobxrl93716.ambien-blog.com/2707427/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://judahgxmd48148.atualblog.com/2672624/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://beckettgwnc48147.blog-a-story.com/2700149/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://eduardokaqg69258.blogacep.com/2460850/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://holdeniorr39506.blogadvize.com/2755428/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://andersonvlbr03603.bloggerbags.com/2579576/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://cruzlnqr38405.bloggerswise.com/2691753/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://stephenogxn92582.bloggosite.com/2801713/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://knoxiklk05161.blogoscience.com/2667410/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://lukastuvv40506.blogproducer.com/2785582/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://zanderkcsh70360.blogrelation.com/2682592/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://hectorcash70370.blogrenanda.com/2770009/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://andreytoi82605.blogsidea.com/2752432/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://spencerojey48260.blogthisbiz.com/2622773/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://cristiantmct14714.blue-blogs.com/2683156/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://travispgxn82592.csublogs.com/2552260/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://cesarfggc60594.dailyhitblog.com/2668983/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://waylonkcsi70470.develop-blog.com/2781261/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://mariourmh72603.is-blog.com/2784925/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://chancenfwm81581.livebloggs.com/2826209/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://devinkaqg69369.loginblogin.com/2722591/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://cristianoewl81581.mdkblog.com/2597618/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://lukasadee83940.mybuzzblog.com/2581611/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://kameronhjll17283.newbigblog.com/2588996/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://hectorqxlx50594.thenerdsblog.com/2520563/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://mariojihf83849.theobloggers.com/2779969/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://hectorxofu15814.topbloghub.com/2789944/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://fernandowtqn12482.ttblogs.com/2604028/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

http://trentonukaq93692.vblogetin.com/2530159/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://connerfwnc48148.win-blog.com/2830069/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://connersywt89999.worldblogged.com/2704646/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://juliuscjqq52964.yomoblog.com/2986514/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://andreskzp93692.digiblogbox.com/23124855/
 

http://landensjzo92692.jaiblogs.com/23356251/
 

http://augustetjy36936.blogzag.com/41904562/
 

http://franciscojbrg69269.look4blog.com/36872236/
 

http://messiahkmno17384.imblogs.net/46836194/
 

https://gunnerjarg72605.blognody.com/1794080/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://archerulbr03603.blogsumer.com/1796398/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://spencereggc61605.jts-blog.com/1794420/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://troyyaaw00000.rimmablog.com/1798388/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

https://jeffreycefg94061.bloggazza.com/1795591/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://shaneumdt14704.blogaritma.com/1796434/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://kamerongikl06283.shoutmyblog.com/1795097/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://lanequwy51728.bcbloggers.com/1793952/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://judahyacc73840.blogcudinti.com/1796403/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://archervmcr04703.iyublog.com/1796476/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://devinizpf59258.blogdiloz.com/1797972/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://ricardomeuj71470.verybigblog.com/1796279/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://spencerplgb50484.activosblog.com/1795242/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://chancenfvl81481.p2blogs.com/1795239/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://ricardohyne58158.bloggactivo.com/1796086/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://franciscocsjy36936.theblogfairy.com/1795877/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://alexissvwx61739.vidublog.com/1796756/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://arthurzrhw26925.oblogation.com/1795411/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://rylanzpfv15815.gynoblog.com/1793660/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://jaidenhzqf59259.laowaiblog.com/1792701/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://travisqizp93693.angelinsblog.com/1794042/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://lorenzomajr41852.bloggadores.com/1797849/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://kameronoevk70471.humor-blog.com/1794623/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://holdengecz50507.thekatyblog.com/1798048/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://griffinevlb47047.blogspothub.com/1795321/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://brooksfwlb47147.idblogmaker.com/1790511/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://jeffreymcsi60360.blogdemls.com/1799491/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://charliefwmd58148.ageeksblog.com/1797406/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://zanderjbri60370.blogunteer.com/1794822/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://dominickzrix26926.life3dblog.com/1795457/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://erickriyo92692.therainblog.com/1793472/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://kameronrjzq03603.ltfblog.com/1796613/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

https://jasperypfu14814.blogmazing.com/1794789/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://daltonctja50504.blogars.com/1797111/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://keeganidwp04826.thechapblog.com/1797649/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://danteculb48147.blogsvirals.com/1797880/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://beausuvw50627.glifeblog.com/1795806/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

https://holdenwoeh83838.losblogos.com/1798081/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://tysongffe83950.estate-blog.com/1796059/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://alexisvlcr04704.prublogger.com/1795222/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://gregoryaqgx26926.blogdomago.com/1794818/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://raymondlbsh60369.bloguerosa.com/1796681/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://brooksqiyo93692.daneblogger.com/1796721/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://cesarpfwl81481.goabroadblog.com/1798743/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://daltonzqgw25925.popup-blog.com/1798647/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

https://lanewofv25815.blogozz.com/1796349/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://waylonqkbr14704.activablog.com/1797382/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://martinlbrh60369.bloggazzo.com/1797833/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

https://mylesasix26925.ssnblog.com/1796675/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

http://milobsjy36936.aboutyoublog.com/1944899/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://keeganwxyz62739.blog2news.com/2130425/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://marcowlbr03703.blog4youth.com/1884765/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://elliottctjy36936.blog5star.com/2205954/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://landenwnds14714.blogdun.com/2125719/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

http://connerqook04949.bloggactif.com/2698168/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://simonlgbw37261.blogginaway.com/2153852/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://ricardomeuk71471.blogolenta.com/2548705/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://cruztjzp93693.blogripley.com/2160194/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://israelxzab62839.blogsmine.com/1893703/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://daltoncula47047.blogsuperapp.com/2069965/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://beaunmjh83838.dgbloggers.com/1982981/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://zanderrnha59370.dreamyblogs.com/1979322/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://damienbdfg95062.frewwebs.com/2111564/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://augustlctk71471.howeweb.com/2050133/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://archernpqq28394.idblogz.com/1933463/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://archervlbr03603.kylieblog.com/1927168/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://chanceofwm82581.luwebs.com/2162289/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://chancehwnd58147.myparisblog.com/2114953/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://hectorukaq03693.slypage.com/2466670/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://trentonvlcr04703.theideasblog.com/2062916/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://marcowmcs04704.webbuzzfeed.com/2059126/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://jaredmllh94837.webdesign96.com/1997549/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://charlieaqgw25825.59bloggers.com/2010508/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود 
 

http://emiliozune20876.bligblogging.com/2315984/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://rafaelsiyn92592.thelateblog.com/2177377/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://beauelsx73063.actoblog.com/2168806/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://spencerhxnd58258.blog-mall.com/2227414/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://finnfhgc95174.blogofchange.com/2300969/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://sergiofobk27242.spintheblog.com/2431884/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://waylonueec23333.dailyblogzz.com/2342060/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://edwinwcbw63849.blogvivi.com/2549321/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://juliusefbw03333.bloginder.com/2767261/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://knoxtzzy85073.blogdal.com/2768344/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://jaredhhdz11100.newsbloger.com/2919823/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://rafaelraee18529.get-blogging.com/3107326/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://keegantwvr88777.targetblogs.com/3260028/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود
 

http://tysonkkjt74950.bleepblogs.com/3411982/طرحواره-درمانی-چگونه-انجام-می-شود

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۲۴
مدیر سایت

دڵەڕاوکێ
لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە


کچێک کە دەترسێت، تووشبووی دڵەڕاوکێ

دڵەڕاوکێ (بە ئینگلیزی: Anxiety) دۆخێکی ناخۆشی پەشێویی ناوەکییە، کە زۆرینەی کات بە ھەڵسوکەوتی پەشۆکاوەوە دەبەسترێتەوە، وەک خێرا جووڵەکردن بۆ پێشەوە و پاشان گەڕانەوە و بیرکردنەوەی قووڵ. ئەم

ھەستە، ھەستێکی تاکەکەسییە لەھەمبەر ترس لەشتێک کە ئەگەر ڕوودانی کەمە، بۆ نموونە دڵەڕاوکێ بۆ مردنێک کە لە داھاتوویەکی نزیکدا ڕوودەدات. دڵەڕاوکێ جیاوازە لە ترس، کە ھەستە بەرامبەر شتێکی ڕاستەقینەیی ترسناک یان مەترسیدار و وەڵامێکی گوونجاوە بۆ مەترسییەکی درکپێکراو.

دڵەڕاوکێ ھەستکردنە بە ترس و پەشۆکاویی و بێھێزیی و زۆرینەی کات کاردانەوەیەکی لەڕادەبەدەر و گشتگیرکراوە بۆ شتێک کە تاکەکەس پێی وایە مەترسیدارە. زۆرینەی جار بەستراوەیە بە نائارامیی، ھیلاکیی و کێشە لەپەیتکردنەوە، و ھەروەھا کەشەنگیی لەماسوولکەدا.

 

دڵەڕاوکێ بە کاردانەوەیەکی ئاسایی بۆ سترێسی درکپێکراو لەبەرچاو دەگیرێت، ئەگەرچی کەسانێک جار جارە ئەم ھەستەیان لا درووست دەبێت

 

http://keegannomh45555.shotblogs.com/-10168416
 

http://sergioemjf33332.blogzet.com/-10856097
 

http://beckettdotr62952.suomiblog.com/-11372112
 

http://kameronabyt99998.blogdigy.com/-10437535
 

http://lorenzoqiie33323.tblogz.com/-10936503
 

http://mylestxvs99999.mybjjblog.com/-11059124
 

http://daltonijgb22222.uzblog.net/-10993044
 

http://tysonhhgb22222.canariblogs.com/-11935473
 

http://jaidenrnjb18473.amoblog.com/-17919382
 

http://caidenqacy85184.total-blog.com/-21290463
 

http://daltonvczv68272.blogkoo.com/-15489413

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۲۱
مدیر سایت

ثروتمندان چگونه ثروتمند شده اند ؟

 


خانهسلامتیسبک زندگیرشد و توسعه فردیموفقیت شغلی و تحصیلیبیشتر
چطورموفقیت شغلی و تحصیلیپول و ثروتراز موفقیت ثروتمندان جهان چیست؟
nullyektanet.com
راز موفقیت ثروتمندان جهان چیست؟
توسط امین ادراکی آخرین به‌روزرسانی آبان 97زمان مطالعه: ۹ دقیقه
پول و ثروتراز موفقیت ثروتمندان جهان
 ۹
 اشتراک‌گذاری
استیو سیبولد (Steve Siebold)، نویسنده‌ی کتاب «ثروتمندان چطور فکر می‌کنند؟» حدود ۳ دهه با ثروتمندان جهان مصاحبه کرده است تا بفهمد که چه چیزی آنها را از بقیه متمایز می‌کند. او اعتقاد دارد که این تفاوت بیشتر به طرز فکر آنها برمی‌گردد و ارتباط بسیار کمی با خودِ پول دارد. بیایید این مقاله را با هم بخوانیم تا با ۲۱ راز موفقیت ثروتمندان جهان از زبان آقای سیبولد آشنا شویم.

حتما بخوانید: چگونه پولدار شویم؛ ۱۶ راه پولدار شدن که باید بدانید
جینا راینهارت (Gina Rinehart) ثروتمندترین زن جهان، زمانی به‌شدت مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته بود، چون در یک مقاله گفته بود که مردم عادیِ حسود، به جای تلاش برای رسیدن به خوشبختی، وقت‌شان را با خوش‌گذرانی، سیگار کشیدن و فعالیت‌های اجتماعی پُر می‌کنند.

اما اگر او راست بگوید چه؟ واقعا چه تفاوت‌هایی بین مردم عادی و ثروتمندان وجود دارد؟

۱. مردم عادی فکر می‌کنند «پول» علت همه‌ی شرارت‌های دنیاست، افراد ثروتمند فکر می‌کنند «فقر» ریشه‌ی همه‌ی شرارت‌هاست
مردم عادی را شست‌وشوی مغزی داده‌اند. آنها فکر می‌کنند افراد ثروتمند، یا خوش‌شانس هستند یا متقلب. به همین دلیل ثروتمند شدن در کشورهای کم‌درآمد، خجالت‌زدگی به‌دنبال دارد. ثروتمندان جهان می‌دانند که پول ضامن خوشبختی نیست، اما زندگی را آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌کند.

حتما بخوانید: ۸ باوری که باید در مورد پول داشته باشید
۲. مردم عادی فکر می‌کنند خودخواهی «گناه» است، ثروتمندان فکر می‌کنند خودخواهی «حُسن» است
ثروتمندان پیشرفت می‌کنند تا خودشان را خوشحال کنند. آنها تظاهر نمی‌کنند که می‌خواهند دنیا را نجات بدهند. مشکل اینجاست که دیدِ مردم عادی به این قضیه منفی است و همین، آنها را فقیر نگه می‌دارد. اگر از خودتان مواظبت نکنید، نمی‌توانید به کس دیگری کمک کنید. نمی‌توانید از چیزی که ندارید، مایه بگذارید.

۳. مردم عادی به فکر «قرعه‌کشی و شانس» هستند، مردم ثروتمند به «عمل و اقدام» فکر می‌کنند
هنگامی که مردم عادی دست روی دست می‌گذارند تا در فلان قرعه‌کشی برنده شوند و دعا می‌کنند که موفقیت به سراغ‌شان بیاید، ثروتمندان مشغول حل مشکلات‌شان هستند.

مردم عادی فقط منتظر لطف خدا، دولت، رئیس یا همسرشان هستند و خودشان هیچ کاری انجام نمی‌دهند. آنها علاوه بر اینکه زمان‌شان را از دست می‌دهند، این طرز فکر و شیوه‌ی زندگی را هم در جامعه گسترش می‌دهند.

حتما بخوانید: آیا شانس واقعا وجود دارد؟
۴. مردم عادی فکر می‌کنند برای کسب ثروت حتما باید تحصیلات رسمی داشته باشند، مردم ثروتمند به یاد گرفتن دانش خاص باور دارند
تعداد زیادی از مشهورترین افراد جهان تحصیلات کمی دارند و ثروت‌شان را مدیون همین دانش خاص‌شان هستند.

در همین حال افراد عادی فکر می‌کنند مدرک فوق‌لیسانس و دکتری، راه رسیدن به ثروت است، چون آنها در یک خط فکری اسیر شده‌اند که آنها را از سطحِ آگاهی بالا دور می‌کند. افراد ثروتمند به «وسیله‌ها» علاقه‌ای ندارند، تنها «هدف» برای‌شان مهم است.

حتما بخوانید: 7 دلیلی که معدل‌پایین‌ها موفق‌ترین آدم‌های دنیا می‌شوند
۵. مردم عادی در فکر روزهای خوبِ «گذشته» هستند، ثروتمندان رؤیای «آینده» را دارند
اینستاگرام
صفحه جدید ما را دنبال کنید
میلیونرهای خودساخته، ثروتمند شده‌اند چون تلاش می‌کنند خودشان را به چالش بکشند و آرزوها، هدف‌ها و ایده‌هایشان را در یک آینده‌ی نامعلوم به تصویر بکشند.

مردمی که فکر می‌کنند بهترین روزهای زندگی‌شان گذشته است، به‌ندرت ثروتمند می‌شوند و معمولا هم دچار ناراحتی و افسردگی هستند.

حتما بخوانید: چگونه برای آینده برنامه ریزی کنیم؟
۶. مردم عادی نسبت به پول دیدگاهی احساسی دارند، مردم ثروتمند درباره‌ی پول منطقی فکر می‌کنند

 

http://landenrxxx88528.shotblogs.com/-10168352
 

http://felixvwtp77887.blogzet.com/-10856027
 

http://erickstsn78888.mybjjblog.com/-11059018
 

http://reidbikg29406.canariblogs.com/-11935358
 

http://franciscooaby11112.blogdigy.com/-10437502
 

http://caidennpok66655.isblog.net/-13560005
 

http://codydaod97396.suomiblog.com/-11372135
 

http://elliottqtsp78888.uzblog.net/-10993033
 

http://zanemnlg45555.alltdesign.com/-16556369
 

http://eduardoswuq48393.amoblog.com/-17919321
 

http://tysonghfb22211.total-blog.com/-21290488

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۱۷
مدیر سایت


 باور چیست و چگونه به وجود می‌آید؟
باور فکری است که مکرراً در ذهن تکرار شده است در ذهن ناخودآگاه ما نهادینه‌شده است. باورهای ما کمیت‌های ثابتی نیستند و با مرور زمان توسط ضمیر ناخودآگاه تغییر می‌کنند.

باورهای ما توسط سیگنال‌هایی ورودی‌مان به وجود می‌آیند، سیگنال‌هایی که از کودکی و از طریق حواس پنج‌گانه و رشته‌های فکری خود دریافت می‌کنیم.

اگر بخواهم به زبان ساده به شما توضیح بدهم که باور ها چگونه شکل می گیرند و چگونه ساخته می شوند باید به شما بگویم که باورها بر اساس ورودی ذهنتان ساخته می شوند. ورودی ذهن تان همان افکار شماست که باور ساز هستند.

تمام فیلم هایی که می بینید، تمام آهنگ هایی که گوش می دهید و تمام کارهایی که انجام می دهید و تمام موضوعاتی که به آنها فکر میکنید در حال ساخت باور در زندگی شماست. یعنی اگر مدام اخبار میبینید و ورودی های منفی وارد ذهن تان می شود در حال ساخت باورهای منفی هستید.

وقتی آهنگ های منفی گوش می دهید و احساس دلم بد می شود در حال ساخت باورهای منفی هستید. بهترین راه برای تغییر باور ها این است که شما باید ورودی های مثبت وارد ذهن تان کنید .

تغییر باورها
استفاده از تصویر سازی ذهنی یا تجسم خلاق یکی از روش های تغییر باور است که باید هر روز انجام بدهید. تجسم خلاق و تصویرسازی ذهنی یکی از روش های تمرکز برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهاست.

به مرور زمان اگر از این قدرت تخیل خود استفاده کنید می‌توانید باورهای درستی در خودتان ایجاد کنید. برای استفاده از این قدرت بی نظیر که خداوند در اختیار مان قرار داده است باید کامل مشخص کنید که دقیقا چه چیزی را میخواهید. از شما می‌خواهم که هر خواسته و هدف که دارید را با مشخصات کامل و با جزئیات دقیق در دفترچه آرزو و خواسته هایتان را بنویسید.

برای استفاده از قدرت تصویرسازی ذهنی شما باید با جزئیات دقیق خواسته ها و آرزوهایتان را تجسم کنید. هر چقدر احساس و بهتر شود نشانه این است که در حال فرستادن ارتعاش به کائنات و جهان هستی هستید و اگر هرچه بیشتر ارتعاش هدف تان را به کائنات بفرستید به مرور زمان ارتعاشی که به کائنات فرستادید باعث ایجاد باور در شما می شود. سعی کنید در این روش از تغییر باورها خواسته ها و آرزوهایتان را با جزئیات دقیق تجسم کنید.

روش تغییر باورها
برای تغییر باورهای تان تمام چیزهایی که باعث ورودی منفی در ذهن تان می شود را باید پاکسازی کنید.

به عنوان مثال رسانه های تلویزیونی، شبکه های اجتماعی و ویدیو ها و یا حتی آهنگ هایی که باعث ایجاد احساس منفی در شما می شود را باید از زندگیتان دور کنید. برای دیدن ویدیو و فیلم ، فیلم هایی را به شما پیشنهاد که باعث ایجاد انگیزه در شما می شود و احساس خوب در شما ایجاد می کند. توصیه می کنم از کلیپ ها و فیلم های انگیزشی استفاده کنید تا انگیزه تان زیاد شود.

تمام افراد منفی که منفی گویی می کنند و احساسات بدی به شما منتقل می کنند را از زندگیتان حذف کنید. اما یکسری افراد منفی مثل اهل خانواده را ممکن است نتوانید زندگی تان حذف کنید. برای این گونه افراد مثل پدر،مادر خواهر و برادرر شما باید از قانون بی توجهی استفاده کنید. هرگز نگذارید که ورودی ذهنتان را معرفی کند زیرا این ورودی های ذهن به مرور زمان باورهای منفی و محدودکننده در شما ایجاد می کنند.

باور ها و رسیدن به خواسته ها و آرزوها
برای اینکه به آرزوها و خواسته های تان برسید باید ذهنتان آنها را باور کند. آقای ناپلئون هیل (Napoleon Hill) نویسنده کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید می‌گوید “ذهنتان هر آنچه را باور کند به آن می رسید”

پس مهم ترین قدم برای رسیدن به تمام آرزوها و خواسته هایتان تغییر باور هاست. باید باور کنید که با آن چیزی که میخواهید میرسید. مطمئن باشید جهان پر از فراوانی است و اگر با تمام خواسته ها و آرزوهای تان هم ارتعاش شوید به آنها می رسد. برای تغییر باورها هم پیشنهاد می کنم اول باورهای منفی و محدودکننده را شناسایی کنید و با توجه به روش هایی که گفتم هر روز بر روی تغییر باورهای تان کار کنید. به مرور زمان باورهای تغییر می کند و نتایج تغییر باور های تان را در زندگیتان مشاهده می کنید.

باور ها چگونه ایجاد میشوند؟
در این قسمت می خواهم هم کامل تر به شما آموزش بدهم که باورها چگونه ایجاد میشود و چگونه با تغییر باور های مان به خواسته‌ها و اهداف مان میرسیم.

 

http://finnechq47396.shotblogs.com/-10168144
 

http://milouzba95285.tribunablog.com/-10401794
 

http://edgarngds71368.suomiblog.com/-11371807
 

http://garrettejkx50594.blogdigy.com/-10437250
 

http://griffinhpsj39495.tblogz.com/-10936165
 

http://marioqydf29528.uzblog.net/-10992746
 

http://collintvvs99000.canariblogs.com/-11935130
 

http://donovanbdcy11111.isblog.net/-13559777
 

http://simonnnli55544.blogdon.net/-12891236
 

http://marcofxae96307.blogkoo.com/-15488975
 

http://marcoffdz12211.alltdesign.com/-16556070
 

http://kylerbdzw00000.amoblog.com/-17919033
 

http://trentonalok66555.mybjjblog.com/-11058895
 

http://messiahdecy11111.total-blog.com/-21290171

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۱۵
مدیر سایت

باورهای محدود کننده می تواند زندگی هر فردی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
دقیقا بر همین اساس شما باید به دقت از شکل گیری باورهای محدود کننده جلوگیری کنید.
در ادامه نکاتی را بیان می کنیم که به شما کمک می کند تا به خوبی از شکل گیری این باورها جلوگیری نمایید و همچنین متوجه خواهید شد که باورهای محدود کننده چگونه شکل می گیرند.
اگر این باورها در زندگی شما وجود داشته باشد بدون شک تمامی جنبه های زندگی تان را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب آزار شما می گردد.

باورهای محدود کننده
ذهن انسان، یک دستگاه پیچیده و کنجکاو می باشد که اگر یکی از بخش های غیر واضح را در یک سوال مهم پیدا کند، به سختی آرام می گیرد.

به محض اینکه مسائل نگران کننده ای بدون داشتن اطلاعات کافی درمورد آن موضوع، به ذهن او معرفی شود، ذهن سعی می کند با ساخت باورهایی جدید، فضاهای خالی را پر کند.

به طور کلی باید بدانید برخی از باورها هدف یک باور اصلی می باشند تا از شخصیت فرد محافظت کنند.

به عنوان مثال زمانی که فرد نتواند در زندگی خود و با تلاش هایش به نقطه ای برسد برسد، باورهای محدود کننده مثل عبارت من خوش شانس نیستم می تواند شخصیت او را نابود نماید تا او به خوبی نتواند حس خوبی درباره شخصیت خود داشته باشد.

باورهای محدود کننده چیست؟

باورهای محدود کننده چیست ؟
باورهای محدود کننده به وسیله تکرار شکل می گیرند و تقویت می شوند.
به عنوان مثال اگر کسی به طور دائم توسط دیگران تحقیر شود، کم کم این باور در او شکل می گیرد که او فرد کم ارزش و ناتوانی است.

در میان بسیاری از گروه های مردمی تکرار مداوم یک جمله یا باور، موجب می شود آن باور همه گیر شود.

به طور معمول بیشتر مردم اطلاعات خود را از باورهای محدود کننده دیگران دریافت می کنند و هیچ گونه نظارتی بر باورهای خود ندارند. به همین علت شما باید نظارت ویژه ای بر جملات و باورهایی که از افراد دیگر دریافت می کنید داشته باشید.

یکی از دلایل اصلی ساخته شدن باورهای محدود کننده ، نداشتن اراده و عزت نفس است.

انسان ها در گذشته بر این باور بودند که رعد و برق یکی از دلایل اصلی خشم زئوس می باشد.
آنها باور داشتند زئوس در بالا ایستاده است و گلوله هایی آتشین را از بالا با دستانش به سمت زمین پرتاب می کند.

باورهای محدود کننده به طور معمول زمانی شکل می گیرند که فرد درباره مسئله و موضوعی دانش کافی نداشته باشد اما اگر به صورت همزمان سعی کند جاهای خالی موجود را با دانش اندک خود پر کند می تواند آن باورها را از بین ببرد.

باورهایی که محدود کننده هستند از جمله باور هایی می باشند که از اعمال و رفتاری که افراد می خواهند انجام دهند جلوگیری می نمایند.

 

نحوه ازبین بردن باورهای محدود کننده

شناسایی باورهای محدود کننده
اگر بخواهیم به زبان ساده در مورد باورهای محدود کننده ( Limiting Beliefs ) صحبت کنید باید بدانید که، این باورها همان افکار تکرار شونده و قوی در ذهنتان می باشند و ویژگی اصلی و بسیار مهم آنها این است که وقتی به ذهنتان خطور می کنند بدیهی به نظر میرسند.

بدیهی به نظر رسیدن این باورها یک روش بسیار ظریف و دقیق می باشد که به سبک قدرت نامحدود می باشد برای شناسایی باورهای شما مورد استفاده قرار می گیرد.

شما باید باورهای محدود کننده ذهن خود را شناسایی کنید و بعد از اینکه آنها را شناسایی کردید بدون شک به این نتیجه می رسید که آنها هم فقط یک فکر ساده هستند و چون زیاد در ذهنتان تکرار شده اند به حقیقت شما تبدیل گشته اند، زمانی که به آگاهی برسید به راحتی می توانید کم کم آنها را در ذهن خود تضعیف نمایید.

انواع باورهای محدود کننده
باورهای محدود کننده انواع گوناگونی دارد که هریک از آنها آسیب جدی به زندگی شما وارد می کنند.
در این مقاله نمونه هایی از مهمترین این باورها را که بسیاری از افراد با آن مواجه هستند را بیان می کنیم.

اگر… بزرگترین باور محدود کننده
آیا با گفتن اگرهای زندگی و بهانه هایی که ممکن است درست یا نادرست باشد، به موفقیتی رسیده اید؟

شما سعی می کنید با این اگرها شکست های خود را توجیه کنید.

فرض کنیم حق با شما باشد، آیا این دلایل باعث بهتر شدن وضع فعلی شماست؟

این بهانه ها برای شما نون و آب می شود؟

تعدادی از این اگرها را اینجا نوشتم، ببنید از چه اگرها و بهانه های دیگری برای توجیه خود استفاده می کنید و به این لیست اضافه کنید.

اگر من هم پارتی داشتم.
اگر دیگران من را درک می کردند.
اگر من خوش شانس بودم.
اگر در شهر بزرگ و با امکانات زندگی می کردم.
اگر در خانواده ثروتمند به دنیا می آمدم.
اگر خانواده ام حمایتم می کردند.
اگر دیگران روی اعصابم راه نمی رفتند.
اگر خانواده ام مرا درک می کردند.
اگر استعدادهای مرا می شناختند و آن ها را کور نمی کردند.
اگر اندازه یک بچه دو ساله برای من ارزش قائل بودند.
اگر بدهکار و مقروض نبودم.
اگر…
شما از این عذر و بهانه ها برای توجیه شکست و عدم موفقیت خود استفاده می کنید، اما دقت نمی کنید این دلایل و بهانه ها عامل نابودی بیشتر موفقیت شما هستند.

شما برای فرار از ناکامی های خود این بهانه ها را می سازید.

برای واقعی نشان دادن این بهانه ها سعی می کنید دلایل منطقی به وجود آورید.

در حقیقت با این کار به بهانه های خود بال و پر می دهید و آن ها را بزرگ و بزرگتر می کنید، و هیچوفت از حمایت از این افکار محدود کننده دست نمی کشید.

و این کار به یک عادت و باور محدود کننده در زندگی شما تبدیل می شود.

آلبرت هیوبارد:
برایم من همیشه عجیب است که چرا افراد به عمد همه ی وقت وزندگی خود را صرف می کنند تا بهانه ای برای نقطه ضعف خود بیابند. اگر این کر را صرف کار دیگری می کردند، می توانستند ضعف های خود را برطرف کنند. در این صورت به بهانه سازی و توجیه نیازی نبود.

من نمی توانم
یکی از مهمترین باورهای محدود کننده که بسیاری از افراد این باور را در خود پرورش می دهند این است که می گویند من نمی توانم، این دسته از افراد باید بدانند زمانی که شما خودتان بگویید نمی توانید بدون شک نخواهید توانست ولی اگر به توانایی های خود ایمان داشته باشید به راحتی می توانید به تمامی خواسته خود برسند.

 

باور محدود کننده و افکارمنفی نتوانستن

باورهای محدود کننده عشق
در احساس عشق و رابطه احساسی باورهای محدود کننده وجود دارد که این باورها عبارتند از :

فرد مکمل و تضاد
در این دسته از باورها شخص اینگونه می‌اندیشد که باید با کسی رابطه احساسی داشته باشد که خصوصیات شخصیتی او متضاد با خصوصیات او باشد.

اگر چه تا حدودی درست است و افراد با خصوصیات کاملاً متفاوت به خوبی می‌توانند کامل کننده‌ ناتوانی ها و قوت های یکدیگر باشند، اما باید دقت داشته باشید که برخی از فاکتورهای پیش‌بینی کننده‌ موفقیت در ازدواج به خوبی نشان می‌دهند که قوی ترین عامل خوشبختی و احساس عشق هماهنگی در ارزش‌ها و نگرش های شخصی می باشد.

همزیستی
یکی دیگر از باورهای محدود کننده که در رابطه احساسی و پدید آمدن عشق وجود دارد این است که برخی از افراد فکر می کنند اگر مدتی با هم زندگی کنند می توانند عاشق یکدیگر شوند.

با مرور بر سوابق همزیستی و موفقیت‌های بعدی نشان داده شده است که بعد از ازدواج این دسته از افراد آمادگی بیشتری را برای نارضایتی از زندگی و جدایی از همدیگر دارند در مقایسه با کسانی که با هم همزیستی نکرده اند به هیچ عنوان زندگی خوبی نخواهند داشت.

 

اثر باورهای محدود کننده در جذب عشق

عشق کافی است
یکی دیگر از باورهای محدود کننده در عشق این است که فرد تنها از زندگی عشق و رابطه احساسی می خواهد.

فردی که دارای این باور می باشد شاید چنین بگویی که عاشق کسی شدن برای او تنها دلیل برای ازدواج می باشد.

در واقع باید بدانید که این یک حقیقت است و اشخاص کی وجود دارند که ازدواج را بدون عشق تصور می کنند. ولی باید بدانید اگر عشق به عنوان تنها معیار شما در نظر گرفته شود، سایر توانایی‌های اساسی را از یاد خواهید برد.

باورهای محدود کننده لاغری
یکی از باورهای محدود کننده در مورد مسئله لاغری می باشد، شما باید بدانید قانون جذب و کاهش وزن با یکدیگر ارتباط بسیاری دارند.

برای کاهش وزن می توانید با از بین بردن باورهایی که محدود کننده هستند برنامه ای روزانه برای زندگی سالم خود طراحی نمایید که این برنامه دائمی و اجرا شدنی باشند.

نیازهای شما در این موقعیت این است که تنها به رژیم گرفتن فکر نکنید بلکه به تغییر سبک زندگی خود فکر کنید.

رژیم هایی که خوب و متعادل هستند و همچنین تمرینات منظم یکی از روش هایی می باشد که شما از این طریق می توانید باورهای محدود کننده لاغری را از بین ببرید.

باورهای محدود کننده ثروت
 این یک امر سلم و واقعی می باشد که شما زمانی می توانید پول را به سمت خود جذب کنید که باورهای محدود کننده ثروت را از خود دور کنید و همچنین به هیچ عنوان از کلمات منفی در مورد پول استفاده نکنید.

پول به تنهایی خنثی می باشد و این نحوه استفاده ما است که خوب یا بد بودن آن را مشخص می کند.

اگر از پول هایتان برای کارهایی که نیک هستند مانند ازدواج افراد جوان، اشتغال زایی برای افراد بیکار، کمک کردن به مردمی که ناتوان هستند و… استفاده کنید به دست آوردن پول بدون شک بسیار ارزشمند می باشد، چرا که شما می دانید پول هایتان برای فرد دیگری هم خوشبختی می آورد.
این موضوع مهم نیست که شما در چه سنی هستید و یا اینکه وضع مالی شما چطور می باشد.

مهم این است که شما باید سریعا باورهای محدود کننده ثروت را که در مرحله اول شناسایی کردید را از ذهن‌تان پاک کنید.

شاید گمان رسیدن به ثروتی که می‌خواهید آن را به دست آورید دشوار باشد اما همانطوری که بیان کردیم این باور شما می باشد که حتی به خودتان اجازه انجام کارهایی که شما را به ثروت می‌رساند را نخواهد داد.

 

تاثیر باورهای محدود کننده در جذب ثروت

برای پول درآوردن باید پول داشت
افرادی که موفق هستند به خوبی می‌ دانند که حتی با داشتن ثروت زیاد باز هم احتمال شکست آنها در شروع کار وجود دارد.

بر این اساس به جای اینکه به اشتباه به داشتن سرمایه‌ اولیه برای شروع کار فکر کنید بر بهترین راه برای ایجاد ارزش در جامعه تمرکز کنید و همچنین تلاش نمایید از این طریق به تمام خواسته‌های خود برسید.

بر این اساس باید بدانید که برای پول درآوردن فقط به پول نیاز ندارید و این یکی از باورهای محدود کننده برای رسیدن به موفقیت می باشد.

 

باور محدود کننده: خشم خود را تخلیه کنید تا راحت شوید.
ابراز خشم شما را راحت و سبک می کند. خشم خو را سرکوب نکنید.
شاید شما هم فکر می کنید زمانیکه عصبانی هستید باید خشم خود را خالی کنید، وگرنه خشم و عصبانیت به شما صدمه می زند.

موقع عصبانیت برای اینکه راحت شوید شروع به داد زدن می کنید. ظرف ها را می‌شکنید. هر چیزی که جلوی پایتان باشد را شوت می کنید.

فکر می کنید با انجام کارهای بالا خشم خود را خالی کرده اید؟
داد و فریاد می تواند مشکل شما را حل کند؟
در این لحظه دیگران به شما چگونه نگاه می کنند؟
یک فرد قاطع که از حق خود دفاع می کند؟ یا یک انسان عصبانی و پرخاشگر؟
ممکن است خالی کردن خشم باعث شود موقتاً احساس آرامش به شما دست دهد، ولی این احساس آرامش دوام ندارد.

خودتان و اطرافیانتان را زمانیکه در حال تخلیه خشمتان هستید تصور کنید.

بعد از چند لحظه مطمئناً از کاری که کرده اید پشیمان می شوید.

و بدتر از آن مشکل هنوز هم سر جای خودش هست و با نشان دادن خشم برطرف نشده است.

البته قرار نیست خشم خود را سرکوب کنید، یا بی جهت در زمان عصبانیت لبخند بزنید، بلکه هدف رهایی از یکی از باورهای محدود کننده زندگی شماست که باعث می شود به سلامتی خود ضربه بزنید.

به جای عصبانیت قاطعانه برخورد کنید.

موضع و دیدگاه خود را بدون عصبانیت بیان کنید.

در صورت برخورد با درخواست های نامعقول مقاومت کنید.

در واقع بدون اینکه خشم و عصبانیت خود را سرکوب کنید و یا با پرخاشگری به سلامتی خود ضربه بزنید، با بیان قاطع و صریح مانع از زیاده خواهی افراد شوید.

تلقین های مثبتی که می تواند باور محدود کننده تخلیه خشم را از بین ببرد.
پرخاشگری و از دست دادن کنترل به شما آسیب می زند.
در زمان عصبانیت قدرت تمرکزتان کم می شود نمی توانید درست فکر کنید و تصمیم بگیرید. در این زمان دیگران روی شما و تصمیماتتان اثر می گذارند.
در زمان فوران خشم دیگران روی شما نفوذ دارند و کنترل شما را در دست می گیرند.
تخلیه خشم یک نوع آسیب زدن به خود است. باید قاطعانه و سنجیده موضع خود را بیان کنید.
تفریح و سرگرمی وقت تلف کردن است.
وقت خود را به کارهای مهم تر اختصاص بدهید. وقت خود را به بطالت نگذرانید. تفریح و سرگرمی وقت تلف کردن است.
افراد با دیدگاه بالا و دیدگاه های شبیه آن فکر می کنند با زیاد کار کردن می توانند روبه جلو حرکت کنند و در زندگی پیشرفت کنند.

آنها طالب موفقیت هستند همین که بتوانند از ثانیه ها و لحظات زندگی برای کار بیشتر استفاده کنند خود را موفق می دانند.

معمولاً با توجه به کار زیاد درآمد خوبی دارند و همین رفاه نسبی باعث می شود فکر کنند که راه را درست می روند.

عده‌ای از این افراد نه تنها تفریح و سرگرمی را وقت تلف کردن می دانند بلکه در نگاه افراطی تر تفریح را گناه می دانند.

نگاه آن ها از تفریح و سرگرمی برابر است با خوشگذرانی، تنبلی و راحت طلبی.

آنچه از تفریح به دست می آورند برایشان ملموس نیست. آنها تأثیر تفریح در آرامش و بالا بردن تمرکز و دقت خود را نمی بینند به همین دلیل به آن اعتقادی ندارند.

همچنین این افراد عقیده دارند که تفریح توجه آن ها را از هدفشان دور می کند و مانع تمرکز آنها بر کار می شود.

در بهترین حالت تفریح را برای زمان بازنشستگی می دانند.

فکر می کنند که باید سخت کار کنند پول در بیاورند و پس انداز کنند. بیمه بازنشستگی خود را پرداخت کنند و به این ترتیب در آینده بتوانند با پسانداز خود و حقوق بازنشستگی با آسایش زندگی کنند.

مطمئناً پس انداز کردن برای زمان بازنشستگی ایده خوبی است و این دوراندیشی حساب شده ای است، اما دلیل نمی شود که تفریح را کنار گذاشت.

اما چرا این تفکر و باور را یک باور محدود کننده می دانیم؟
ممکن است قبل از رسیدن به بازنشستگی اتفاقی برای شما بیفتد که نتوانید از پس اندازتان لذت ببرید.

ممکن است به درآمدی که در نظر دارید نرسید و نتوانید برای آینده پس انداز خوبی داشته باشید.

همین موضوع باعث می شود بیشتر کار کنید تا به درآمدی که برای آن برنامه ریزی کرده اید برسید.

غافل از اینکه کار زیاد شما را خسته می کند و انرژی شما کم می شود و شما هرچه بیشتر کار کنید از هدف خود دور می شوید.

از همه مهمتر افرادی که زندگی خود را در کار خلاصه کرده اند و به تفریح و اوقات فراغت توجه ای نداشته اند، در دوران بازنشستگی هم از زندگی خود لذت نمی برند، چون لذت بردن از زندگی را هیچوقت دنبال نکرده اند و آن را یاد نگرفته اند.

بین کار و زندگی خود تعادل برقرار کنید.

اشکالی ندارد به کار کردن علاقه زیادی داشته باشید، ولی تفریح و استفاده از اوقات فراغت را هم به زندگی خود اضافه کنید.

تفریح باعث می شود شاد باشید، انرژی کسب کنید، از زندگی خود لذت ببرید و تمرکز بیشتری برای ادامه کار داشته باشید.

در واقع تفریح و سرگرمی باتری های شما را برای ادامه مسیر شارژ می کنند.

طبق مطالعات روانشناختی کار کردن همراه تفریح باعث بالا رفتن بازدهی کار می شود.

کسانی که ۸ ساعت در روز بدون استراحت کار می کنند معمولاً کمتر از افرادی که هر یک یا چند ساعت ۱۰ دقیقه استراحت می کنند بازدهی دارند.

تلقین های مثبتی که می تواند این باور محدود کننده را از بین ببرد.
من استحقاق داشتن تفریح و اوقات فراغت را دارم.
کار زیاد می تواند بازده کار را کم کند.
انسان برای تجدید قوا به تفریح و استراحت نیاز دارد.
مداوم کار کردن و نداشت اوقات فراغت انسان را خسته می کند.
مداوم کار کردن و نداشت اوقات فراغت فشار روحی و روانی انسان ها را بیشتر می کند.
درست این است که برای زندگی کار کرد، نه اینکه برای کار زندگی کرد.
تفریح باعث می شود نتایج مثبت بیشتری را در کار و زندگی به دست آورم.
تفریح وقت تلف کردن و خوشگذرانی نیست.
باید از تمام لحظات زندگی‌ام استفاده کنم، ممکن است فردا خیلی دیر باشد.

 

 

http://andersonfgcy11100.shotblogs.com/-10168118
 

http://judahuvsp77777.tribunablog.com/-10401761
 

http://andersonbinl39739.blogzet.com/-10855785
 

http://edgariege34556.suomiblog.com/-11371777
 

http://collinqeza74537.blogdigy.com/-10437227
 

http://cruzbjii31629.mybjjblog.com/-11058769
 

http://eduardouurm66666.tblogz.com/-10936143
 

http://cesarvkwd55846.canariblogs.com/-11935096
 

http://donovanefdy11111.blogdon.net/-12891192
 

http://felixcdaw00000.blogkoo.com/-15488921
 

http://stephenutcf44444.amoblog.com/-17918965
 

http://holdenffcx11100.alltdesign.com/-16556012
 

http://griffintvuq88888.total-blog.com/-21290120
 

http://dominicknpnj55545.uzblog.net/-10992829
 

http://donovanbdcy11111.isblog.net/-13559843

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۱۳
مدیر سایت

بهترین روش برای تغییر باور چیست

 

من چگونه میتوانم باورهایم را تغییر دهم؟
تغییر باور و عملکرد بطورحتم یکی از بزرگترین مسایل پیش روی محققین فکر و اندیشه امروز است. برای تغییر باور و بهتر است بگوییم هر تغییری چه فکر، عادت ، احساس ، نگرش و شیوه اقدام و عمل حتما باید در ذهن خود ضمیر ناخودآگاه را متقاعد و آماده پذیرش تغییر بکنیم.

آیا نمیدانید چرا برخی کارهای مهم را بی دلیلی انجام نمیدهید؟
آیا شده شما هم کاری را با انگیزه و علاقه آغاز کنید ولی خیلی زود رهایش کنید؟
آیا از این که همیشه بزور کارهایتان را انجام می‌دهید خسته شده‌اید؟
آیا شما هم متوجه شده‌اید که گاهی علاقه‌ای به انجام بسیاری از کارهای خوب و مفید را ندارید؟
آیا برخی مواقع هیچ توضیح و توجیه منطقی برای کاری که کرده‌اید یا میکنید ندارید؟
آیا از کارهای اشتباه سریالی خود خسته شده‌اید؟
اگر شما نیز یک یا چند مورد از موارد بالا را در خود میبینید، حتما ادامه مطلب را بخوانید. در ادامه این مقاله جذاب پنج گام اساسی و کاربردی تغییر باور توضیح داده میشود. همچنین برای شما تمرین عملی به همراه مثالهای ساده در نظر گرفته شده است تا در صورتی که واقعا تصمیم به تغییر باور گرفته باشید، روش عملی این کار بزرگ را نیز بیاموزید. (این مقاله برای اولین بار و تنها در این سایت منتشر میشود.)

حتما بخوانید: ۵۰ باور قدرتمند که در شما انگیزه انجام هر کار دشواری را ایجاد میکند!

تغییر باورهای ضمیر ناخودآگاه
احتمالا با من موافق هستید که اگر قرار است، ساعت ۶ صبح به باشگاه بروید، نمی‌توانید تا ساعت ۲ صبح پای تلویزیون باشید. پس چرا زودتر نمیخوابید؟ چرا صبح با اینکه باور دارید باید بیدار شوید، بیدارشدن سخت ترین کار دنیا میشود؟ از طرفی هم ، چرا اگر روزی پروژه‌ ناتمامی داشته باشید، این را خوب میدانید که باید فرصت استراحت آخر هفته خودت را با کار شبانه روز پر کنید. نه به خواب فکر میکنید و نه به تفریح؟ حتما هم انجامش می‌دهید! چرا برخی موارد براحتی میتوانید کاری را انجام دهید که در سایر مواقع خود را قادر به انجام آن نمی‌دانید؟.یکی از مشکلات همه افراد در تمام طول تاریخ این بوده که بیشتر افراد تصمیماتی می‌گیرند که با هدف، نیت و آرزوهایشان کاملا منافات دارد. طبیعی است که وقتی به تدریج در مسیر آن تصمیم پیش می‌روند متوجه می‌شوند که نتیجه نهایی آنطور که فکر می‌کردند نیست و یا اصلا به ضرر آنهاست، در نتیجه در روند اقدام و عمل، انگیزه به یک باره کاهش یافته و سوخت موتور موفقیت قطع می‌شود. سپس خود فرد نا آگاهانه افکاری در سر می‌پروراند و اقداماتی می‌کند که اگر دیگری در حق او روا می‌داشت، او را بزرگترین دشمن خود خطاب می‌کرد. دستیابی به موفقیت، زمانی که خودمان به روشی نامحسوس، (دقت کنید گفتم خودمان) مانع و عامل تخریب گر آن هستیم، بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از یافتن برنامه ای انفعالی برای دنبال کردن است.

تغییر باور

در این مقاله قصد داریم کمی از دانش نروسایکولاجی (روان شناسی عصبی) استفاده کنیم تا بفهمیم: واقعاً، چرا کاری را که در حال انجامش هستید، را انجام می‌دهید؟

اول به عنوان یک قانون این را در علم روانشناسی ثابت شده بدانید که عامل بروز تمام رفتارهای من و شما، “عقاید” و “احساسات” ما هستند. مثال، فرض کنیم شما تصمیم میگیرید که وزنتان را کاهش دهید، اما در میهمانی فرصتی پیش آمده و کلی تنقلات و چند شیرینی خامه‌ای میخورید. شاید تصور کنید، این کار شما ناخودآگاه بوده! اما اینطور نیست و انتخاب خوردن شیرینی و تنقلات خوشمزه در نظام عقاید و احساسات شما پایه ریزی شده است. دست شما شعور ندارد که فرمان بدهد شیرینی را بردار و بخور. ما برای هر عضو و برای هر کاری، مغز جداگانه‌ای نداریم که هر کدام بدون اجازه و نظر شما کاری را انجام دهند. شما عقاید و باورهای مخفی و قوی شخصی دارید که کاملا مخالف با هدف کاهش وزن در شما عمل میکند. تعجب نکنید این واقعیت دارد. شما هم شیرینی خامه‌ای را میخواهید و هم نمی‌خواهید و برای هر دو دلایلی هم دارید. دلایل ارایه میشود و در نهایت گروه دلایلی که در نظام ارزشی ذهنی فرد درصد بیشتری بگیرد، برنده میشود. همه چیز، هم درد است و هم لذت، همه چیز یک انتخاب است، همه چیز مقایسه خوب است و بد. تفاوت دزد و گدا در همین نکته است. آقای دزد هر بار در مقایسه دزدی با کار دیگر، در نظام ارزشی خود درصد بیشتری به دزدی میدهد. در ذهن آقای گدا هم کار کردن کمترین درصد مقبولیت را دارد. ولی من و شما دقیقا عکس این آقایان در نظام ارزشی خود، درصد بسیار کم برای دزدی و صفر درصد به گدایی داده‌ایم. اما متاسفانه چون ما شناخت کامل و درستی از خود، نظام باورها و ارزشی خود نداریم، همیشه تعجب میکنیم پس چرا در عین حال که میدانیم شیرینی خامه‌ای که دکتر گفته مثل سم برای بدن توست، اما در هر فرصتی افسار اختیار و عمل را از دست میدهیم. ما به این دلیل شیرینی را میخوریم که در نظام ارزشی ما مقبول است.

حتما بخوانید: دکمه تغییر و تحول زندگیتان را با قانون جذب فشار دهید ؟

مثال، من مراجعی داشتم که در زمان دانشجویی شیرینی زیاد میخورد و در ایام امتحان بیشتر میشد. ما به کمک هم متوجه شدیم که دلیل اصلی مصرف شیرینی لذت خورن چربی و قند نبوده و در عین ناباوری فرد، استرس، اضطراب و نگرانی ناشی از این فکر بود که پدرش روز اول به او گفته بود: “اگر مشروط شدی دیگه لازم نیست ادامه بدی، من نمیتونم هزینه‌ هاتو بدم! من از صبح تا شب زحمت نمی‌کشم تا تو بریزی دور و … !” در مشاوره با این خانم، بعد از دوره خودیابی و خودشناسی، او را وادار کردیم که با پدر گفتگو کند. او تعجب کرد که پدرش اصلا این صحبت‌ها یادش نبود و برایش اهمیتی نداشت. پدر به او این اطمینان را داد که مشکلی در رابطه با پرداخت هزینه‌های تحصیلی فرزندش را ندارد. بعد ما به کمک مشاوره و خود هیپنوتیزم به تغییر باور غلط وی پرداختیم و باور سازنده و مثبتی را جایگزین کردیم. و عجیب بود که بعد از سه ماه تنها با نخوردن شیرینی وزنش را به اندازه “وزن سلامتی” کاهش داد و موضوع دیگری که این مراجع من بارها به آن اشاره میکرد این بود که خواندن کتاب “مرجع تغذیه و رژیم‌های غذایی” که از آثار بنده هست، در تغییر نگاه ایشان به مسئله تغذیه و رژیم غذایی بسیار مفید بوده است.

نکته بسیار مهم خارج از بحث تغییر باور:
بیشتر واکنشهای افراد، ناآگاهانه، احساسی و لحظه‌ای هست و بر اساس واقع بینی و در سطح آگاهی شکل نمی‌گیرد، این یعنی آنکه ما از یک تغییر صورت، حرکت فیزیکی یا حرف تند گاهی قضاوتی میکنیم و تصمیمی تا پایان عمر میگیریم که مسیر زندگی ما را تحت تاثیر مستقیم همان واکنش اولیه قرار میدهد، در صورتی که در اکثر موارد واکنش آن روز فرد خردگرایانه نبوده و چه بسا در حالت طبیعی هرگز این واکنش را نشان نمیداد. دوستان این نکته بقدری مهم است که اگر هر کس به کودکی خود برگردد اگر فیلم اتفاقات کودکی را میتوانست بازبینی کند، تعجب میکرد که چطور با این واکنش کوچک من چنین تصمیم گیری های بزرگ و مسئولیت آوری را برای تمام مانده عمرم گرفته‌ام.

مثال، در یک دعوای خواهر برادری، برادر بی فکر به خواهرش میگوید تو فرزند سر راهی هستی و پدر مادرت معلوم نیست کیه!!! فکر میکنید، چه اتفاقی افتاد. کودک آنچنان دچار شک عصبی بحران هویت شد که تا ۴۰ سالگی در همین نقطه گیر کرد و همیشه دنبال هویت واقعی خود بود چون که واقعا باور کرده بود فرزند این خانواده نیست. باورتان میشود تا آنجا پیش رفته بود که در اداره ثبت و روزنامه‌ها به دنبال والدینش می گشت. یک بار مطرح کرده بود و خانواده به او خندیده بودند و بعد از آن هرگز مجددا پرس و جو نکرده بود. مدتها طول کشید که هزاران دلیل موجود را بپذیرد که تردیدش بی اساس است. کار به آزمایش دی ان ای کشید و باز میگفت، خیلی وقتها آزمایش‌ها اشتباه میشوند، شاید هم والدین من در آزمایش دخالت کردند!!! در اینجا میبینید که تغییر باور کار چندان ساده ای هم نیست.

حتما بخوانید: احساس خوب، عزت نفس خوب| چطور فورا احساس بهتری داشته باشیم؟

حقیقت این است که شما هدفی برای خودت مشخص میکنی و بعد عقایدی مخالف با آن هدف در شما شروع به کار شکنی میکند. یعنی مانند راننده‌ای که از یک طرف پا را محکم روی پدال گاز گذاشته‌ و از طرف دیگر محکم ترمز گرفته‌. اتومبیل شما گاز میخورد، موتور با دور بسیار تند کار میکند ولی عملا فعل حرکت که تنها هدف وجودی ماشین شماست صورت نمیگیرد! شما با باورهای قبلی خود همیشه در حال کار و تلاش هستید ولی عملا نتایج رضایت بخش نیست. شما در سه نوبت در سه اداره کار میکنید، آخر هفته هم از صبح تا شب، مسافرکشی میکنید ولی باز آخر ماه هشتتون گرو نهتونه! چرا؟؟؟؟ بله به همین راحتی و این اتفاقات به شکلهای مختلف بارها و بارها در طول عمر شما تکرار می‌شود. دقت کنید، نظام باورهای ما از بدو تولد شروع به شکل گیری میکند و تا حدود ۳ سالگی، ما در مورد خودمان و توانایی‌هایمان و مکانیزم عمل‌ کردن‌مان به عقایدی میرسیم و بعد تا ۸ سالگی ثبات و ریشه میگیرد و در واقع تا پایان عمر همان فرایند را در مواجه با مسایل مختلف و انجام کارهای مختلف تکرار میکنیم. شکل گیری نظام باورها بر اساس نظام ارزشی هر فرد به تدریج و در ضمیر ناخودآگاه صورت میگیرد، جایی بدور از شناخت و گزینش آگاهانه. نظام باورها بدور از چشم ضمیر خودآگاه، تمام تصمیمات و انتخاب‌های شما را تحت الشعاع عقاید شخصی قرار میدهد. دوست من شما در ۳ و ۸ سالگی و نهایت در ۱۶ سالگی از خود، تواناییهای خود، تواناییهای دیگران و سمت و سوی هدف از زندگی، به آنچنان درجه ایمان و اعتقادی رسیده‌اید که حاضرید بمیرید ولی چیزی در شما تغییر نکند. عزیزان شاید از این عبارت کمی دلخور شوید ولی بقول یکی از اساتید بزرگ روانشناسی جهان که میگوید: “من هرگز کسی را در مطب نتوانستم تغییر دهم، مگر آنکه اول خود فرد بخواهد و دوم دوران سه سال ابتدای زندگی‌اش را تغییر دهد. اما نه هیچ کس خواست و نه هیچکس توانست سه سالگی را تغییر دهد. چون تغییر باور، درد بسیار دارد. احتمال تغییر بسیار کم است، پس باید والدین بسیار درست عمل کنند.” با فرمایش این شخص بزرگ متوجه میشویم که چرا به محض آنکه ما فهمیدیم سیگار بد است و مضر، قادر به ترک آن نیستیم. باید بخواهیم و بعد پازل کودکی را بریزیم روی میز مشاور و از نو درست بچینیم. میشود ولی سخت است. اگر با ما باشید، به شما این اطمینان را میدهم که از آنجاکه تمام هدف این وبسایت «آموزش عملی تغییر» بوده و من خود مثال عملکرد نظام آموزشی این سیستم هستم، روزی در شما نیز آنچه میخواهید با آنچه هستید یکی خواهد شد.

تغییر باور

بیایید فرض کنیم که شما تصمیم میگیرید، کسب و کار خود را بهبود ببخشید. پس هدفی برای خود تعیین کردید. کار مطالعه و فراگیری را آغاز میکنید. چند جلد کتاب میخرید و در دوره آموزشی ثبت نام میکنید، اما ناگهان در چالشی سخت قرار میگیرید. باورهایی در شما زیر لب نجوا میکنند که شما به اندازه کافی با هوش نیستید تا از عهده این کار برآیید. شما وقت کافی ندارید. هیچ کس با خواندن چند کتاب موفق نشده است. فلانی شانس داشت و سرمایه. این دوره‌ها هم همه تله پول است و … تکرار این پارازیت‌های ذهنی، بطور ناخودآگاه تمام تصمیمات و خواسته‌های درونی مثبت شما را لغو کرده و خواسته‌های منفی بیرونی خود را تحمیل میکنند. در نتیجه شما برنامه کاهش وزن خود را علیرغم اینکه میدانید به سود شماست به دلایل عجیبی که خیلی هم نه با نظام ارزشی و باورهای شما هم سو نیست و درصد مقبولیت پایینی هم دارد رها میکنید. شما تصمیم بهبود کسب و کار خود را به بهانه های مختلف که با تکرار و رفت و آمد در ذهن، تبدیل به باور قوی میشوند را کنار میگذارید. اینجاست که اهمیت شکل گیری و تغییر باور بر ما شکار میشود.

 

http://jaidenepqs74185.shotblogs.com/-10168060
 

http://griffinpqnj55555.blogzet.com/-10855722
 

http://travisimkh45544.suomiblog.com/-11371725
 

http://sergiolymb60482.blogdigy.com/-10437189
 

http://cesaruccz95061.mybjjblog.com/-11058735
 

http://judahuvsp77777.tribunablog.com/-10401759
 

http://simonnegh19603.tblogz.com/-10936114
 

http://elliotdkmn38406.uzblog.net/-10992691
 

http://jaidengifa22222.canariblogs.com/-11935061
 

http://finnqroj55555.isblog.net/-13559718
 

http://eduardouvro77776.blogdon.net/-12891164
 

http://landenjmje34433.alltdesign.com/-16555976
 

http://gregoryqgop52840.amoblog.com/-17918923
 

http://jaidenvrmd95050.total-blog.com/-21290006

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۱۰
مدیر سایت

افزایش فروش با 21 روش شگفت انگیز 🤑 (مقاله مرجع)
📛 توجه: این مقاله یکی از کامل ترین مقاله های وب فارسی در رابطه با افزایش فروش است که نویسنده نتیکو برای نوشتن آن 8 ساعت زمان گذاشته! شما فقط این مقاله را میتوانید در انتشارات بازاریابی نتیکو از سایت ویرگول بخوانید (در خود سایت نتیکو این مقاله قرار ندارد).
افزایش فروش
افزایش فروش
بازاریابی و افزایش فروش
بازاریابی یعنی پیدا کردن مشتری و ساختن بازار هدف. یک برند برای این که بتواند جذب مشتری کند و افزایش فروش داشته باشد باید ملاک ساخت و ارائه محصول و خدمت خود را برپایه درخواست، نیازی مشتری و الزامات بازار قرار دهد.

برای یک بازاریابی موفق شما باید به مکانیزم‌هایی نظیر محصولات نوآورانه، ارزیابی نیاز‌های مشتریان، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوا‌های هدف‌دار با روش‌های مختلف نظیر محتوای متنی، تصویری، صوتی، ویدیوی و دیجیتال توجه کنید.

بعد از مرحله بازاریابی به مرحله بعدی یعنی نحوه فرورش و افزایش فروش مداوم می‌رسیم. برای افزایش فروش راه و روش بسیار و گوناگونی وجود دارد که با برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح به افزایش فروش منجرب می‌شود که به آن‌ها می‌پردازیم.

فروش موفق به چه عواملی بستگی دارد؟
میزان فروش معیار تمام موفقیت‌های شما در امر معرفی، تبلیغ و ارائه محصول و یا خدمت شماست. هرچقدر میزان فروش بیشتر باشد نشان دهنده میزان موفقیت شما در امر بازاریابی و جذب مشتری است و به کسب و کار شما کمک می‌کند تا با قدرت به راه خود ادامه دهید.

فروش موفق را می‌توان با چند فاکتور مشاهده و بررسی نمود، که آن‌ها را شرح می‌دهیم.

1. مدت معین
فروش موفق زمانی حاصل می‌شود که شما در مدت زمانی که معین کرده‌اید به آن میزان بفروش که پیش‌بینی کرده‌ بودید رسیده‌اید یا نه. مثلا در مدت یک ماه شما پیش‌بینی کرده‌ بودید که از محصول خود به میزان 100 عدد بفروشید و اگه به این عدد دست یافته باشید می‌‍توان گفت در این زمان معین شما فروش موفقی داشته‌اید.

مدت معین را با دو فاکتور کوتاه مدت و بلند مدت می‌توان اندازه گرفت، این دو فاکتور نشان دهنده‌ی موفق بودن یا عدم موفقیت کسب و کار شما است.

کوتاه مدت: این فاکتور غالبا برای محاسبه میزان فروش شما در هر ماه یا هر فصل است. بدین صورت که شما هر ماه میزان فروش خود را با ماه قبل و یا هر فصل با فصل قبل مقایسه می‌کنید و در صورت فروش مساوی و یا فروش بیشتر به برنامه‌ریزی خود ادامه می‌دهید و در غیراین صورت به عوض کردن برنامه و سیاست‌های خود در جهت فروش می‌پردازید.

بلند مدت: این فاکتور برای محاسبه‌ی درآمد شما در پایان هر سال می‌باشد. بدین صورت که شما تمامی درآمدهای خود را در طول یک سال جمع آوری می‌کنید و آن را بررسی می‌کنید و با رقمی که پیش بینی می‌کردید مقایسه می‌کنید و در صورت موفقیت به این روند ادامه می‌دهید و در صورت برآورده نشدن انتظارات شما، به تغییر تکنیک و سیاست‌های کاری خود می‌پردازید تا در سال آینده به‌علاوه درآمد پیش‌بینی شده میزان ضرر امسال خود را نیاز جبران کنید.

2. میزان فروش
یکی از معیار های فروش موفق، میزان فروش شما در دوره‌های مختلف است که این مسئله نیز با فاکتور‌های کوتاه مدت و بلند مدت مقایسه می‌شود.

3. رضایت مشتری = افزایش فروش
می‌توان گفت مهم‌ترین بخش یک فروش موفق ایجاد رضایت و وفاداری در مشتری است. این مسئله یک امر حیاتی است که برای آن شما باید در مورد تیپ‌های شخصیتی مشتریان، تکنیک‌های ارتباط موثر با مشتری، تکنیک‌های رفتارشناسی و رفتارسنجی مشتریان مراجعه کننده همه چیز را بدانید و با هر مشتری با در نظری گیری این عوامل برخورد کنید.

تکنیک‌ و سیاست‌های افزایش فروش
افزایش فروش
افزایش فروش
همان‌طور که در قبل نیز ذکر شد افزایش فروش هدف اصلی شما است. بعد از جذب مشتری نوبت به فروش می‌رسد، همانطور که جذب مشتری و بازارسازی نیاز به سیاست‌ و استراتژی دارد برای یک فروش عالی و مداوم نیز شما نیاز به استراتژی و سیاست دارید.

حال این تکنیک‌های چی هستند و چگونه باید از آن ها استفاده کرد. مسلما استفاده اشتباه و یا نداشتن سیاست و تکنیک کاری سبب زمین خوردن کسب و کار شما می‌شود پس باید استفاده درست از این تکنیک‌ها را بلد و در استفاده از آن فعال باشید.

1. افزایش فروش آنلاین و آفلاین
با گستردگی و توسعه فناوری و نحوه استفاده راحت از آن مشتریان به سمت استفاده از اینترنت برای همه امور مخصوصا خرید‌های خود هستند. پس شما اگر به دنبال جذب مشتری و بازار هدف هستید باید حضوری فعال و پویا در این زمینه داشته باشید.

امروزه چند دسته از فروشندگان وجود دارند.

فروشندگانی که از ورود به کسب و کار آنلاین می‌ترسند.
فروشندگانی که اعتقادی به کسب و کار آنلاین ندارند و این روش باعث از بین رفتن بازار‌های سنتی می‌دانند.
فروشندگانی که این کسب و کار را راه‌اندازی کردن ولی به فروش در آن اهمیت نمی‌دهند و آن را جدی نمی‌گیرند.
فروشندگانی که کسب و کار آنلاین را راه اندازی کردند و تمرکز زیادی را برای موفقیت در این روش گذاشته‌اند
شما اگر به دنبال افزایش فروش هستید باید جزو دسته آخر باشید و بیشتر تمرکز خود را برای فروش آنلاین قرار دهید. البته نباید از بازاریابی سنتی نیز غافل شوید.

برای آشنایی با اینترنت و راه‌های افزایش فروش مقاله دیجیتال مارکتینگ ما را حتما بخوانید.

2. در دسترس بودن
اگر می‌خواهید مشتری که به سایت شما می‌آید جذب شما شود و از شما خرید کند اولین نکته‌ای که باید توجه کنید این است که راه‌هایی ارتباطی برای ارتباط با خودتون تو سایت ذکر کنید. این بخش به صورت استاندارد با اسم درباره‌ی ما (About) شناخته می‌‌شود، شما هم از همین اسم استفاده کنید و اطلاعات تماس، آدرس کامل شرکت، بیوگرافی و شبکه‌های اجتماعی خود را به طور کامل در آن قرار دهید.

3. ارتباط آنلاین با مشتری برای افزایش فروش
در وب‌سایت خود قسمتی ایجاد کنید برای پاسخ به سوالات مشتریان و سعی کنید در کوتاه‌ترین زمان به سوالات پاسخ دهید این امر سبب دیدن میزان احترام شما برای مشتری می‌شود.

4. پرداخت آنلاین و آفلاین
مشتریان می‌خواهند بعد از خرید خود با راهی قابل اطمینان و راحت، هزینه را پرداخت کند و از محصول و خدمت خود استفاده کند. وظیفه شما حل این دغدغه است.

 

http://dallasstte44445.shotblogs.com/-10168010
 

http://jaredppjf95078.tribunablog.com/-10401649
 

http://raymondlsuz07307.blogzet.com/-10855666
 

http://griffinhpsj39495.tblogz.com/-10936053
 

http://marioqydf29528.uzblog.net/-10992639
 

http://collintvvs99000.canariblogs.com/-11935009
 

http://elliotqdij30841.suomiblog.com/-11371715
 

http://waylondehe95048.mybjjblog.com/-11058716
 

http://sergiolymb60482.blogdigy.com/-10437191
 

http://andresnolh44444.blogdon.net/-12891136
 

http://charlielutl49516.isblog.net/-13559696
 

http://tysonnssq52962.blogkoo.com/-15488866
 

http://cristianxyvs88888.alltdesign.com/-16555952
 

http://gunnerkwxs74172.amoblog.com/-17918896 
 

http://simonrsql66666.total-blog.com/-21289991

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۹ ، ۱۹:۰۵
مدیر سایت

مشاوره کسب و کار چیست ؟
 

مشاور کسب و کار اراک

مشاوره به معنی دریافت کمک حرفه ای و کسب اطلاعات لازم از افرادی است که صاحب تخصص و دانش در زمینه ی خاص هستند. دریافت اطلاعات و کسب مشاوره در همه ی زمینه می تواند کارساز و کارگشا باشد؛ مسائل پزشکی، درمانی، تحصیلی، علمی، خانوادگی، حقوقی، کسب و کار و غیره مواردی است که دریافت خدمات مشاوره ای می تواند در حل مشکل آن مفید باشد. مشاوره کسب و کار یکی از انواع مشاوره، راهنمایی و دریافت اطلاعات محسوب می شود. اگر نیاز دارید کسب و کار یا استارت آپی راه اندازی کنید، به شما پیشنهاد می دهیم قبل از شروع، از افراد ذی صلاح و صاحبت تخصص، مشاوره و راهنمایی بگیرید.

همیشه شروع سخت و طاقت فرساست:
مشاوره کسب و کار راه اندازی و شروع یک کسب و کار، یکی از چالش هایی است که در پیش روی افراد جامعه امروز به خصوص قشر جوان قرار دارد.

اگر چه رویای داشتن یک کسب و کار موفق و درآمد زا، بسیار وسوسه انگیز و جالب است اما داشتن یک رویا، به تنهایی تضمینی برای موفقیت نیست. راه اندازی استارت آپ و کسب و کاری جدید، جدا سخت و طاقت فرسا است. یک اشتباه کوچک در شروع کسب و کار می تواند شما و سرمایه تان را تا مرز نابودی بکشاند و زحمات شما را به راحتی هدر بدهد.

 

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

 


 
مشاوره کسب و کار  مشاوره راه اندازی ،رهبری و بهبود عملکرد کسب و کار
 

راه اندازی کسب و کار و یا داشتن یک شغل مناسب، یکی از بزرگترین چالش های زندگی روزمره مردم به ویژه جوانان شده است و شبانه روز به این می اندیشند که آیا توانایی و یا راه حلی برای این مسئله وجود دارد؟
این سوال، اساسی ترین سوالی است که این روزها مردم و حتی مسئولین  به دنبال پاسخ دادن به آن هستند.

مشاوره کسب و کار

 


چارچوب و یا قالب راه اندازی کسب و کار
مشاوره کسب و کار  همانطور که در کتاب فرمول پی (طراحی، راه اندازی و بهبود کسب و کار به روش خودتان) اعلام کردیم، همواره به دنبال طراحی و ایجاد قالب و یا چارچوبی بودیم که افراد بتوانند با توجه به شناخت مهارت ها و توانایی ها و استفاده از فرمول های مناسب و طراحی مناسب، شغل ایده آل خود را طراحی کنند و برای شخص خودشان و دیگران اشتغال آفرینی کنند.

بخش هایی که مدیران باید بدانند

مشاوره کسب و کار

 

مشاوره کسب و کار

 

مشاوره کسب و کار هر کسب وکار از بخش های مختلفی تشکیل شده است و معمولاْ مدیران یک کسب و کار هم که به فکر رونق بخشیدن به کسب و کار خودشان هستند سعی می کنند در تمامی این بخش ها  به بهترین شکل ممکن عمل کنند.

مشاوره کسب و کار بخش هایی مثل رهبری،مدیریت بازاریابی مدیریت، منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت حقوقی، مدیریت پروژه، مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی و بخش های دیگری که یک مدیر همانطور که گفتیم برای رونق بخشیدن به کسب و کار باید دانش آن ها را داشته باشد تا بهترین نتیجه را در کسب وکار بگیرد و در این جا است که نقش مشاور پر رنگ تر می شود که بتوانند با خرد جمعی و کمک گرفتن از افرادی که در این بخش ها تخصص دارند،بهترین نتیجه را بگیرند.

مشاوره کسب و کار

 

کسب و کار شما

به همین منظور تیم کسب و کار شما اهمیت این موضوع را درک کرده است و بر این شده است که در این راستا در کنار علاقمندانی قرار بگیرد که دوست دارند کارآفرینی کنند و به معنای واقعی یک ارزش آفرین برای جامعه باشند.

انواع مشاوره بازاریابی 

 

http://hectorklic03433.shotblogs.com/-10156780 
 

http://holdentcgc83839.tribunablog.com/-10390798
 

http://devineggd22233.blogzet.com/-10843828
 

http://landenmpqn67700.uzblog.net/-10982258
 

http://trevorwwvb22223.canariblogs.com/-11923499
 

http://zanelmjf44444.mybjjblog.com/-11047574
 

http://rylanijhd23222.tblogz.com/-10924757
 

http://elliotuywt90900.blogdon.net/-12879680
 

http://archervyyv62849.alltdesign.com/-16543763
 

http://mylesrsqm66666.blogdigy.com/-10426250
 

http://cesarbccy11122.suomiblog.com/-11360072
 

http://brooksrtsn77777.blogkoo.com/-15477062
 

http://spencervwur88888.isblog.net/-13548230
 

http://kyleregib84837.total-blog.com/-21277713
 

http://milocczv00090.amoblog.com/-17906760

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۷:۱۲
مدیر سایت

مشاوره استراتژی چیست و آیا کسب و کار شما به آن نیاز دارد؟

هر کسب و کار و شرکتی می‌تواند از خدمات مشاوره استراتژیک استفاده کند. اما مشاوره استراتژیک چیست؟ برای شرکت شما چه کاری انجام خواهد داد و چگونه بفهمید که شرکت شما نیاز به چنین مشاوره ای دارد؟

مشاوره استراتژی چیست؟
هنگامی که شما به چیزی متصل و وابسته هستید، فرقی نمی‌کند که این یک شرکت، یک دوست، یا حتی لباس هایتان باشد،  در هر حال برایتان سخت است که به شما بگوییم وقت آن رسیده تا موارد خاصی را در مورد آن اصلاح کنید.

مشاوره از یک غریبه درمورد نحوه کسب و کارتان بهترین مشاور کسب و کار تبریز دقیقا مثل این است که پسر عزیز شما را سرزنش کنند یا به شما بگویند کت و شلوار مورد علاقه شما کاملا از مد افتاده است. در نتیجه اگر می‌خواهید فرزندتان موفق شود و مردم به لباس های شما نخندند بهتر است که با این موانع مواجه شوید.

بنابراین زمانی که در اوضاع بد اقتصادی هستید به دنبال یک مشاور برای استراتژی کسب و کار خود باشید.

مفهوم مشاوره استراتژی چیست؟
مشاوران کسب و کار به گروهی از متخصصان گفته می‌شود که یک شرکت و بازار آن را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا عناصر سازگار و هماهنگ با آن کسب و کار را مشخص کنند. این عناصر شامل رهنمودهای استراتژیک، وظایف، دیدگاه ها و ارزش ها، موقعیت بازار، مخاطبان هدف، اهداف و زنجیره ارزش می‌شوند.

همه این‌ها منجر به تضمین نتایج پایدار در بلند مدت می‌شود که باعث ایجاد ثروت و به سود رسیدن صاحبان و سهامداران آن کسب و کار می‌شود. این عمل همچنین ایمنی کارکنان و تامین محصول و خدماتی که جامعه نیاز دارد را تضمین می‌کند و همگی این‌ها بدون آسیب رساندن به جامعه انجام می‌شود.

به این سوالات پاسخ دهید تا بفهمید که آیا کسب و کار شما به مشاور استراتژی نیاز دارد؟
اکنون که شما با مفهوم مشاوره استراتژیک آشنا شدید بیایید ببینیم که آیا کسب وکار شما به آن نیاز دارد یا خیر.

آیا شرکت شما زیان آور است؟
البته یک یا دو دوره زیان آوری به صورت متوالی، به این معنی نیست که شما باید مشاوره بگیرید. اما باید وضعیت اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنید که آیا استراتژی های شما مطلوب است؟ آیا رقیبان شما سود می‌کنند؟ این موارد ممکن است سر نخ هایی به شما بدهد.

آیا سهم بازار را  از دست می‌دهید؟
این سوال مانند همه سوال های دیگر است اما دارای یک سیگنال جدی تر است که البته قطعی نیست. شما باید تصمیم بگیرید که یک مشاوره استراتژی نیاز است یا خیر.

آیا شرکت در حال از دست دادن مدیران ارشد خود است؟
مدیران ارشد در شرکت خود سابقه زیادی دارند. شرکت به هر قیمتی حاضر است آنان را نگه دارد. از دست دادن مدیران ارشد یک شرکت ممکن است نشانه این باشد که آن‌ها به مسیری که شرکت می‌خواهد برسد ایمان ندارند.

آیا تصمیم گیری های استراتژیک شرکت مبهم و گیج کننده است؟
البته اصطکاک و اختلاف نظر در تصمیم گیری ها طبیعی است. اما اگر ابهام بیش از حد باشد، این ممکن است نشان دهنده مشکلات استراتژیک باشد.

آیا شرکت از تکنیک های مدیریت فرایند کسب و کار استفاده می‌کند؟
تعیین استراتژی بدون تعریف فرایندهای بهینه سازی کسب و کار برای ایجاد ارزش کار پیچیده ای است، به خصوص اگر شما ابزارهای مدیریت یا نرم افزار اتوماسیون در اختیار نداشته باشید.

 

http://emilianowyws99999.shotblogs.com/-10156724
 

http://zanderrspg17483.tribunablog.com/-10390748
 

http://alexistrok56666.blogzet.com/-10843775
 

http://mariovwto77776.suomiblog.com/-11359943
 

http://reidabyu99999.blogdigy.com/-10426139 
 

http://dantenqok55555.mybjjblog.com/-11047496
 

http://raymondyagk39518.tblogz.com/-10924671
 

http://lukasyytk06273.uzblog.net/-10982205
 

http://edwinmpnj06133.blogdon.net/-12879598
 

http://juliusrsqn77778.isblog.net/-13548095
 

http://franciscoclpp41740.amoblog.com/-17906587
 

http://mariofkdh47273.total-blog.com/-21277564
 

http://andreeppn78888.alltdesign.com/-16543712

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۷:۰۹
مدیر سایت

 مشاور کسب و کار اهواز

مشاوره مدیریت چیست – حوزه های مشاوره مدیریت – رزومه شرکت مشاوره مدیریت – شرکت مشاوره مدیریت – بهترین شرکت های مشاوره مدیریت ایران – انواع مشاوره مدیریت – گروه مشاوره مدیریت – مشاوره مدیریت

چگونه با کمک از مشاوره کسب و کار، شغل جدیدی را راه اندازی کنیم؟
در مشاوره کسب و کار می­توان ده مرحله برای راه اندازی موفقیت آمیز کار جدید در نظر گرفت. در هر مرحله یک قدم بردارید، تا در مسیر خود مالک یک کسب و کار کوچک موفق شوید.

۱- تحقیقات خود را انجام دهید برای مشاوره مدیریت
به احتمال زیاد یک ایده تجاری در ذهن شما وجود داشته و حالا تصمیم به راه اندازی و تبدیل  آن به واقعیت گرفته اید. برای آنکه بدانید ایده شما موفقیت خواهد داشت، قبل از هرگونه اقدام، توصیه می شود از طریق مشاوره کسب و کار، ایده تجاری خود را راستی آزمایی کنید. یک تجارت کوچک وقتی موفق خواهد بود که بتواند یک مشکل را حل کند، یک نیاز را برآورده سازد یا چیزی را که بازار می­خواهد ارائه دهد.

۲- برنامه ریزی کنید با کمک مشاوره مدیریتبرای مشاوره مدیریت
شما نیاز به یک برنامه ریزی دارید تا ایده تجاری خود را به واقعیت تبدیل نمایید. این برنامه ای است که با نظر مشاوره کسب و کار، راهنمایی حرفه شما را از مرحله شروع تا ایجاد و در نهایت رشد تجارت، برعهده دارد و برای راه اندازی همه مشاغل جدید یک امر ضروری است.

۳-  امور مالی خود را برنامه ریزی کنید با کمک مشاوره مدیریت
شروع یک کسب و کار کوچک پول زیادی نمی­خواهد، اما قبل از سوددهی، مقداری برای سرمایه گذاری اولیه و مقداری برای پرداخت هزینه های جاری لازم است. در یک صفحه اکسل هزینه های شروع کار را برای کسب و کار خود با هم جمع کنید که شامل مواردی از جمله جوازها و مجوزها، تجهیزات، هزینه های قانونی، بیمه، برندسازی، تحقیقات بازار، فراگیر کردن علائم تجاری در اینترنت، جشن بزرگ افتتاح و اجاره ملک می­باشد. مطابق با آنچه مشاوره کسب و کار پیش بینی می­کند شما باید بتوانید حداقل ۱۲ ماه کار خود را سر پا نگهدارید تا به مرحله سود دهی برسد البته ممکن است خیلی زودتر یا دیرتر به سود برسید. در این حوزه نیز با مشاوران کسب و کار و متخصصین این حوزه حتما مشورت نمایید.

۴-  یک ساختار تجاری را انتخاب کنید با کمک مشاوره مدیریت
کسب و کار کوچک شما می­تواند یک شرکت خصوصی، فروشگاه و یا یک شرکت خدماتی باشد. نهاد تجاری که شما انتخاب می­کنید، را توصیه می شود با یک مشاور مدیریت کسب و کار مشورت نمایید و یا با چند مشاور کسب و کار مشورت نمایید. از متخصصین حوزه کاری خود کمک بخواهید تا در تصمیم گیری در کنار شما باشد. مشورت کردن با کارشناسان حوزه کاری شما احتمال شکست شما را کم کرده و به موفقیت نزدیک می شوید.

 

طبق مشاوره کسب و کار، مراحل بعدی راه اندازی حرفه جدید کدامند؟
۵- نام کسب و کار خود را انتخاب و ثبت کنید با کمک مشاور مدیریت
نام کسب و کار شما نقش مهمی برای جنبه­ های مختلف حرفه شما بازی می­کند، بنابراین باید نام مناسبی را انتخاب کنید. طبق مشاوره کسب و کار، وقتی گزینه های خود را جستجو می­کنید تا نام کسب و کار خود را انتخاب کنید، مطمئن شوید که تمام پتانسیل کار شما را در برمی­گیرد.

۶- دریافت جواز کسب و مجوزها با مشورت مشاور مدیریت
وقتی می­خواهید کار خود را شروع کنید دریافت پروانه کسب و مجوزها بخشی از روند کار است. بسته به نوع حرفه ای که می­خواهید شروع ­کنید و یا اینکه در چه ناحیه ای قرار دارید، انواع جوازهای کسب ممکن است برای شما نیاز باشد. شما باید درمورد فرآیند دریافت جوازهای مربوط به تجارت خود از مشاوره کسب و کار راهنمایی بگیرید.

۷- سیستم حسابداری خود را انتخاب کنید با کمک یک مشاور مدیریت مالی و حسابداری
وجود سیستمها در راه اندازی کسب و کارهای کوچک مؤثر است. سیستم حسابداری یکی از سیستم هایی است که برای اداره یک کسب و کار کوچک، بسیار مهم است.

۸- موقعیت مکانی کسب و کار خود را انتخاب کنید با مشاور این حوزه مشورت نمایید
انتخاب محل کار برای راه‌اندازی کسب و کار ها اهمیت دارد، خواه کار شما به صورت دفتری، اداری، خصوصی یا مغازه خرده فروشی باشد.

۹- تیم خود را آماده کنید از مشاور مدیریت کمک بخواهید
اگر شما نیاز دارید کارمندانی استخدام کنید، اکنون زمان شروع روند استخدام است. از مشاوره کسب و کار برای استخدام اولین کارمند خود که برای صاحبان مشاغل کوچک مفید است، راهنمایی بگیرید. برای پر کردن مسئولیت های شغلی با اشخاص متناسب، وقت بگذارید.

۱۰-  کسب و کار کوچک خود را ارتقا دهید می توانید یک مشاور مدیریت استخدام نمایید.
پس از راه اندازی کارتان، باید جذب ارباب رجوع و مشتری را شروع کنید. اینکار را از اصول اولیه با نوشتن پروپوزال منحصر به فرد و ایجاد یک برنامه بازاریابی شروع کنید. سپس با مشاوره کسب و کار و الهام از نوآوری های بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک می­توانید تصمیم گیری کنید که چگونه شغل خود را به گونه ای مؤثر ارتقا بخشید.

 

بهترین مشاوره مدیریت کسب و کار
با توجه به بازار موجود و شرایط فعلی راه اندازی یک استارت آپ حرفه ای واقعا نیاز به داشتن تجربه چندین و چند ساله است تا بتوان در سریع ترین زمان بدون تکرار اشتباهات معمول آن را به هدف نهایی رساند. لذا اگر بخواهیم یک تنه وارد این دنیای بزرگ بی رحم بازار شویم مطمئنا شکست خیلی نزدیک تر است به ما تا زمانی که از مشاور مدیریت برای استارت آپ ها استفاده کنیم. هر مشاور مدیریتی ممکن است تخصصی داشته باشد.

شاید در اولین روز شروع کارتان فکر کنید که شما تمام نکات ریز و درشت بازار کسب و کار خود را میدانید و نیازی به راهنمایی یا مشاور مدیریت کسب و کار برای استارت آپ خود ندارید. اما بگذارید رک بگویم، در این بازار جایی برای تجربه های شخصی یک نفر نیست و شما حتما نیاز به دریافت مشاوره حتی کوچکترین مشاوره را خواهید داشت. بگذارید با یک سوال بحث را ادامه دهیم،

بنظر شما تفاوت بین آدم باهوش با خلاق چیست ؟!
یک مشاور مدیریت باهوش سعی می کند کاری که به او ارائه شده است دقیقا مطابق دستورالعمل در سریعترین زمان ممکن انجام دهد و اکثر اوقات نیز به خوبی کار خود را انجام میدهد. اما یک مشاور مدیریت خلاق کسی است که همان کار را با استفاده از امکانات موجود و با پریدن از روی برخی از دستورالعمل ها انجام میدهد و بجای اینکه یک مسیر را پیاده طی کند در آن مسیر پرواز میکند. ساده تر بگویم مشاور مدیریت خلاق چرخ را از اول نمی سازد و با امکانات و مشاورینی که دارد سعی میکند از همان چرخ از قبل ساخته شده استفاده کند و مسیری که مشاور مدیریت باهوش می رود را دیگر نخواهد رفت. حال شما به دنبال چه نوع مشاور مدیریتی هستید.

چرا باید برای کسب و کار خود مشاور مدیریت داشت
شما اگر بدون مشاور مدیریت کسب و کار وارد بازار امروزی شوید باید همه موارد پیش رو را از اول تجربه کنید و هر بار برای هر مشکل جدید یک چرخ جدید بسازید! اما اگر از مشاور مدیریت کسب و کار برای استارت آپ ها استفاده کنید برای هر مشکل یک چرخ از پیش ساخته شده خواهید داشت یا شاید دو چرخ تا در آینده به یک مشکل دیگر که ممکن بود برای شما پیش بیایید برخورد نداشته باشید و از روی آن بپرید. لذا به جرات می توان گفت با کمک یک مشاور مدیریت می توانید با سرعت جت این مسیر را طی کنید و به هدف نهای خود برسید! در ادامه برای انتخاب بهترین مشاور مدیریت کسب و کار با ما باشید….

بهترین مشاور مدیریت کسب و کار برای استارت آپ ها
حال که با اهمیت موضوع مشاوره مدیریت کسب و کار آشنا شدیم باید بدانیم که چطور می توانیم یک مشاور مدیریت کسب و کار خوب پیدا کنیم و از تجربیات آن استفاده ببریم. در صورتی که استارت آپ شما بین المللی است مشاورمدیریتی انتخاب کنید که بتواند در مذاکرات تجاری بین الملل نیز به شما کمک نماید.

 

مشاوره مدیریت مشاور کسب و کار شرکت مشاوره آکام آتا
مشاوره مدیریت کسب و کار – شرکت مشاوره آکام آتا


معیار های انتخاب مشاور مدیریت برای شرکت
 

۱- تجربه و سابقه کاری مرتبط و استارت آپی مشاوره مدیریت
مسلما یکی از مهم ترین فاکتور های یک مشاور مدیریت خوب تجربه و سابقه کاری او است، پس مد نظر داشته باشید که شخصی که به عنوان مشاور خود انتخاب میکنید قبلا تجربه و سابقه کار موفقی داشته باشد یعنی حداقل چند بار کسب و کار استارت آپی را به موفقیت و یا نزدیکی آن رسانده باشد.

هرچند حتی اگر آن مشاور مدیریت در این مسیر شکست خورده باشد نیز با اینحال می تواند برای ما مفید باشد، زیرا با شکستی که خورده است تجربه مقابله با آن شکست را اینک دارد و می تواند از پیش آمدن آن مشکل در استارت آپ شما جلو گیری کند.

 

۲- آشنایی مشاور مدیریت با آن صنعت و کسب و کار
یکی دیگر از فاکتور های انتخاب یک مشاوره مدیریت کسب و کار حرفه ای آشنایی او با موضوع کسب و کار شما است، اگر مشاور مدیریتی که انتخاب میکنید به هیچ عنوان با کسب و کار شما آشنا نباشد حال هرچقدر که میخواهد با فروش و بازار آشنا باشد با این حال نمی تواند برنامه ریزی ای مخصوص کسب و کار شما انجام دهد و نصف وقت آن مشاور مدیریت برای درک و یادگیری کار شما ممکن است سپری شود و سپس بتواند بهترین ایده را به شما بدهد.

 

۳- تحصیلات آکادمیک، تخصص و آینده نگری مشاور
فاکتور بعدی تسلط مشاوره مدیریت کسب و کار برای استارت آپ ها در موضوع مشخص کردن استراتژی کار و آینده نگری او است، مشاور مدیریت شرکت شما باید بتواند برنامه یکساله یا ۶ ماهه شما را در ماه اول برای شما بچیند و تمام کارها و مراحل انجام آنها را از قبل برای شما برنامه ریزی کند تا بتوانید بهترین مشاوره مدیریت را داشته باشد.

 

۴- قدرت برنامه ریزی، تدوین و مدیریت طرح کسب و کار و برنامه بازاریابی مشاور – مشاوره مدیریت
برای مثال اگر کسب و کار شما بصورت آنلاین است و یا به هرحال می توانید از دنیای اینترنت برای خود مشتری جذب کنید اولین کاری که مشاور مدیریت شما باید انجام دهد استخراج تمام مناسبت های مختلف در سال جاری است و چیدن برنامه فروش، کمپین های بازاریابی، تبلیغاتی و تخفیف های مناسبتی است تا شما برای تک تک موقعیت های فروشی که وجود دارد آماده باشید و بهترین فروش را داشته باشید.

و یا مثال دیگری که بخواهم بزنم این است که فردی که قرار است مشاور مدیریت شرکت شما باشد باید قدرت برنامه ریزی و ساخت کمپین های مختلف را داشته باشد، بدین صورت که او حتما باید بتواند یکسری مسابقات یا راهکار های مختلف برای به حرکت درآوردن مشتریان شما و برقراری ارتباط بیشتر با آنها داشته باشد. امروزه هرچقدر که بتوانید به مشتری تان نزدیک تر شوید می توانید اعتماد بیشتری بدست آورید و مسلما فروش بیشتر.

 

۵- قدرت اجرایی و مدیریتی بالای مشاور – خدمات مشاوره مدیریت
یک مشاور مدیریت قبل از هر چیز باید قدرت و توانایی ها و حتی سوابق مدیریتی داشته باشد. پس حتما در انتخاب مشاور مدیریت برای استارت آپ ها باید حساسیت بالایی داشته باشید زیرا که آینده کسب و کار شما را می تواند همین مشاور مدیریت شرکت شما مشخص کند. پیشنهاد ما به شما این است که حتما برای مواردی همچون استفاده درست از اینستاگرام، وب سایت و درکل برای بخش بازاریابی اینترنتی (دیجیتال مارکتینگ) خود از مشاورین خبره مدیریت استفاده کنید.

 

ارائه خدمات مشاوره مشاوره مدیریت و کسب و کار در تهران و گیلان شامل:
مشاوره مدیریت  فروش و بازاریابی
مشاوره مدیریت منابع انسانی
مشاوره مدیریت بازاریابی بین الملل
مشاوره مدیریت بازاریابی اینترنتی (دیجیتال مارکتینگ)
مشاوره مدیریت توسعه کسب و کار
مشاوره مدیریت برند و برندسازی
مشاوره مدیریت مذاکرات و مکاتبات تجاری بین الملل
مشاوره مدیریت تجارت بین الملل
مشاوره مدیریت بازرگانی
مشاوره مدیریت مالی و حسابداری
مشاوره مدیریت صادرات واردات
مشاوره مدیریت چیست – حوزه های مشاوره مدیریت – رزومه شرکت مشاوره مدیریت – شرکت مشاوره مدیریت – بهترین شرکت های مشاوره مدیریت ایران – انواع مشاوره مدیریت – گروه مشاوره مدیریت – مشاوره مدیریت

 

برای دریافت یک ساعت مشاوره از تیم با سابقه ما می توانید از صفحه تماس با ما، با بخش پشتیبانی ما در ارتباط باشید و درخواست خود را ثبت نموده و یا از طرق ایمیل و شماره تماس با ما تماس حاصل فرمایید.

 

http://fernandoovzw51629.tribunablog.com/-10390654
 

http://jaidenmtvv74073.suomiblog.com/-11359844
 

http://deanqrql66786.shotblogs.com/-10156662
 

http://mylesrsqm66666.blogdigy.com/-10426048
 

http://zanelmjf44444.mybjjblog.com/-11047401
 

http://landenmpqn67700.uzblog.net/-10982127
 

http://spencervwur88888.isblog.net/-13548024
 

http://rylanijhd23222.tblogz.com/-10924614
 

http://kameronjigw66495.blogkoo.com/-15476886
 

http://reidnpnj55655.canariblogs.com/-11923408
 

http://riveriqvy29774.amoblog.com/-17906542
 

http://alexisopzt50470.blogdon.net/-12879575
 

http://garrettxhvs64062.total-blog.com/-21277530
 

http://griffinwzzw90999.alltdesign.com/-16543652

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۷:۰۶
مدیر سایت

مشاور کسب و کار ارومیه


آیا مشاور مدیریت کار بازاریابی هم می‌کند؟
اینکه بازاریابی چیست و بازاریابی چه فعالیتی انجام می‌دهد، نیاز به نوشتن مقاله‌ای جداگانه دارد؛ اما باید گفت که بازاریابی با مشاور مدیریت متفاوت است. بازاریابی شخصی است که وظیفه معرفی محصول یا خدمات شرکت را بر عهده دارد. وظیفه او فقط در این حوزه می‌چرخد؛ اما مشاور کسی است که بر این روندها نظارت داشته و توصیه‌ها و برنامه‌هایی برای بهبود عملکرد بازاریاب ارائه می‌دهد.

 

مشاوره مدیریت کسب و کار شرکت مشاور آکام آتا
مشاوره مدیریت کسب و کار – شرکت مشاور آکام آتا

یک مشاور مدیریت چه دانشی باید بدانید؟
یک مشاور باید چندین دانش و توانایی را در کنار هم داشته باشد. مسلماً اول از همه شما که قصد ورود به این حوزه را دارید، باید بتوانید اطلاعات لازم را به خوبی جمع‌آوری و تحلیل کنید. سپس آن‌ها در قالب یک برنامه توصیه‌ای به اعضای تیم بدهید. مشکل از همین‌جا شروع می‌شود. بسیاری از افراد سازمان در برابر هرگونه و تغییرات ناشی از آن مقاومت می‌کنند. ممکن است که این فکر در آن‌ها به وجود بیاید که کارشان تا اینجا بد بوده و اعتماد به نفسشان را پایین بیاورد.

با اینکه هدف مشاور مدیریت شرکت یا سازمان در نهایت به تأمین خواسته‌های مشتریان می‌رسد، اما قبل از آن باید اعضای تیم را در راستای هرگونه تغییر مجاب کند. برای همین مشاور باید بتواند تا بیان صحبت و مذاکره با خود اعضای شرکت و گوش کردن به مشکلات آن‌ها، بهترین شیوه را انتخاب کند. فن بیان و خوب شنیدن اولین مهارتی است که مشاور باید داشته باشد.

توانایی که شمای مشاور مدیریت شرکت برای ورود به این حوزه باید داشته باشید، شامل:

توانایی برقراری ارتباط مؤثر و خوب را با مشتریان و از همه کارمندان و مدیران داشته باشید. این ارتباط نه باید خیلی دوستانه و نه خیلی با تحکم باشد. شما باید به صورتی رفتار کنید که آن‌ها شما را امین خود بدانند. کسی که به دنبال پیشرفت یا تأمین خواسته‌های شما است.
بتوانید تکنیک‌های پرسشگری و مصاحبه را به خوبی اجرا تا به نیازهای واقعی دست پیدا کنید. قدم اول برای مشاور آشنایی با کسب‌وکار و مشتریان است.
باید شنونده خوب و صبر و حوصله بالایی داشته باشید. شنونده خوب بودن فقط برای مشتریان نیست، بلکه اول از همه خواسته‌ها و مشکلات شرکت و اعضای تیم را بشنوید. همچنین در دریافت مشکلات باید صبور باشید. خیلی از کارمندان و افراد تمایل دارند تا برای خواسته‌های خود داستان‌سرایی کنند. قطع حرف آن‌ها می‌تواند به منزله نوعی توهین و مخدوش شدن اعتبار شما تلقی شود.
اطلاعات خود را کامل کنید. باید با تمامی بخش‌های شرکت ارتباط مؤثر داشته تا بتوانید خواسته و مشکلات آن‌ها را به خوبی دریافت کنید. همچنین هرچه اطلاعات و دانش تکمیل‌تر باشد، بهتر می‌توانید برنامه‌ای متناسب با اهداف شرکت تنظیم کنید.
قدرت بیان قوی داشته باشید. باید بتوانید با استفاده از کلمات، انگیزه مناسب را در جهت تغییر به وجود بیاورید.
توانایی برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی را داشته باشید. این برنامه‌ریزی نیاز به داشتن اطلاعات کامل از اهداف شرکت را دارد.
توانایی کار با نرم‌افزارهای کامپیوتری مورد نیاز را داشته باشید. باید بتوانید با ساختن اسلایدهای مناسب اعضای تیم به ویژه مدیران را مجاب به گوش کردن و تغییر کنید.
باید بتوانید به خوبی اطلاعات را تحلیل کنید. دانش ریاضی به ویژه آمار در اینجا خیلی مهم است.
توانایی حل مسئله داشته باشید. هرچه این توانایی قوی‌تر باشد، بهتر می‌توانید با چالش‌ها و مشکلات شرکت روبرو شده و برای بهبود آن‌ها، راهکارهای مناسب‌تری بدهید.
اعتماد به نفس لازمه قوی پیش رفتن کار شما است. شما نه تنها باید خودتان اعتماد به نفس در انجام وظایف داشته باشید، بلکه باید این حس را در خود افراد ایجاد کنید.
مدیریت زمان خیلی مهم است. تمامی برنامه‌ریزی شما باید به صورتی پیش برود که در زمان تعیین شده، همه چیز به خوبی انجام شود.
ایده پرداز باشید. البته ایده داشتن به منظور گفتن روش‌های جدید نیست، بلکه باید بتوانید با بهترین تکنیک، حتی موارد قدیمی، مشکلات شرکت را به بهترین شکل ممکن حل کنید.
استراتژی انواع بازاریابی را به خوبی بدانید و آن‌ها را با کمک تیم اجرایی پیاده سازی کنید.
باید توانایی ارزیابی از کارها و پیش رفتن آن‌ها مطابق با نیاز مشتریان را داشته باشید. به عبارتی، با انواع تست‌های ممکن آشنا شوید.
قیمت‌گذاری مسئله مهمی برای شرکت‌های عرضه کننده خدمات و محصولات است. توانایی قیمت‌گذاری نیاز به شناخت کامل از بازار را دارد.
توانایی متقاعد کردن را داشته باشید. اینکه بتوانید مدیران شرکت را مجاب کنید تا بر اساس برنامه شما پیش بروند. به هر حال این نیازمند فن بیان قوی است.
انعطاف‌پذیر باشید. تحکم سرسخت روی مسئله‌ای می‌تواند باعث نابودی و دور شدن افراد از شما شود. به هرحال باید شرایط هرگونه پیشنهاد را هم در نظر بگیرید.
مشاور کسب و کار ارومیه

یعنی برای مشاوره مدیریت دادن کسی از شما مدرک تحصیلی نمی‌خواهد؛ اما به آن صورت هم نیست که شما با مدرک غیرمرتبط بتوانید در این حوزه قوی کار کنید. کسی که قصد مشاوره در یک حوزه خاصی را دارد، باید تحصیلات مرتبط با آن هم داشته باشد. علاوه بر این دانش‌های مدیریتی را بداند. افرادی که در رشته‌های MBA یا انواع مدیریت دیگر و همچنین رشته‌هایی مهندسی مانند صنایع تحصیل می‌کنند، ممکن است بهتر از بقیه قادر به برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی کنند.

یک مشاور مدیریت علاوه بر این باید دانش اقتصاد، روانشناسی، حسابداری و بازاریابی داشته باشد. البته تأکید می‌کنم که لازم نیست، مشاور در این حوزه‌ها متخصص بوده و کار اجرایی انجام دهد؛ اما باید بتواند برای سیستم تحلیل خود، با چنین مواردی به خوبی آشنا باشد. مسلماً هرچه تجربه او بیشتر شود، بهتر می‌تواند در این حوزه کار کند.

البته فقط دانش فنی مهم نیست، بلکه باید ویژگی‌های اخلاقی هم شمای مشاور مدیریت داشته باشید:

صبور بودن مشاور مدیریت؛
مؤدب بودن مشاور مدیریت در برابر مدیران؛
آرام بودن مشاور مدیریت به ویژه در صحبت با کارمندان؛
مرتب بودن و داشتن فایل هایی برای مستند کردن تمامی اطلاعات توسط مشاور مدیریت؛
مشاوره مدیریت مشاور کسب و کار شرکت مشاوره آکام آتا
مشاور مدیریت کسب و کار – شرکت آکام آتا

چگونه مشاور مدیریت شویم؟
حالا به سراغ اصل مطلب می‌رویم. اینکه چه روش‌هایی را باید برای مشاور مدیریت شدن سپری کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که توقع همیشه از یک مشاورمدیریت شرکت بالا است. در نگاه اولین مشاور مدیریت کسی است که خود باید تجربه بالایی در آن حوزه داشته باشد. با چالش‌های آن آشنا بوده و در واقع خاک خورده روزگار باشد.

 

۱- همان‌طور که در بالا هم نوشتیم، مشاور مدیریت بهتر است در رشته‌های مرتبط مانند MBA تحصیل کند. تحصیل در این رشته‌ها به شما در برنامه‌ریزی و دیگر موارد مورد نیاز کمک زیادی خواهد کرد. پس در قدم اول باید دانش خود را افزایش دهید و مدارک لازم مدیریتی را کسب کنید. بهتر است که این تجربه به صورت آکادمیک از خود دانشگاه شروع شود.

۲- در گروه‌ها و انجمن‌های مرتبط مشاوره مدیریت از همان دانشجویی عضو شوید. شرکت در چنین انجمن‌هایی علاوه بر آموزش و کسب تجربه، باعث می‌شود تا شما با افراد حوزه کاری به ویژه استادان آشنا شده و دایره کاری خود را افزایش دهید.

۳- فکر نکنید که تحصیلات را تمام کرده‌اید، مشاور مدیریت کسب و کار شده‌اید. عاملی که باعث مشاوره شدن شما می‌شود، تجربه است. هرچقدر هم که دانش داشته باشید، نبود تجربه و مواجه شدن با چالش‌ها می‌تواند شما را گاهی تا مرز سقوط پیش ببرد.

شرکت در دوره‌های کارآموزی بهترین شیوه برای قوی‌تر شدن در حوزه مشاوره مدیریت است. شاید حدود ده سال طول بکشد تا شما به یک مشاور مدیریت تبدیل شوید؛ اما خوب شروع کردن در این حوزه خیلی مهم‌تر از شروع سریع و بدون برنامه است. مشا

 

http://hectorklic03433.shotblogs.com/-10156548
 

http://beaulomi55666.blogzet.com/-10843572
 

http://spencerpqoj55555.tribunablog.com/-10390571
 

http://conneropmh44444.blogdigy.com/-10425951
 

http://johnnydecx14444.tblogz.com/-10924456
 

http://edgarffdg44444.canariblogs.com/-11923270
 

http://jeffreyxyxu90001.isblog.net/-13547927
 

http://israeldhdt59506.amoblog.com/-17906430
 

http://jaredcrar01481.blogkoo.com/-15476818
 

http://franciscowwqi05050.alltdesign.com/-16543551
 

http://marcoivbw00000.total-blog.com/-21277497

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۷:۰۲
مدیر سایت

مشاور کسب و کار اصفهان

مشاوره مدیریت چیزی بیشتر از توصیه است
با تعریف بالا شاید خیلی از افراد و تازه فارغ التحصیلان فکر کنند که تخصص اصلی مشاور مدیریت، توصیه کردن است. همین که یک جلسه از تمامی اعضای شرکت تشکیل دهد و چند توصیه جهت بهبود بیان کند، کافی است. این کار یک مشاور مدیریت نیست. چنین مواردی را هم می‌توان از یک فرد باتجربه پرسید. مشاور مدیریت شرکت کسی است که در تمامی فرآیندها از جمله حل مشکل، تدوین استراتژی، تشکیل جلسات، خریدوفروش، بازاریابی و غیره شرکت دارد. او فقط توصیه نمی‌کند بلکه گاهی خودش باید سررشته بسیاری از کارها در دست بگیرد.
در واقع کسی که قصد ورود به حوزه مشاور مدیریت شرکت ها و سازمان ها شدن را دارد، فکر توصیه کردن را باید از سر خود بیرون کند. بیان نکات اولین بخش ورود به این کار است. وظایفی وجود دارد که مشاور همه آن‌ها را به خوبی دانسته و مسلط باشد.

مشاوره مدیریت کسب و کار شرکت آکام آتا

چرا باید به دنبال مشاور مدیریت باشید؟
منبع درآمد بالا یک مشاور مدیریت که حاصل سالها تلاش و تجربه و تحصیل و اعتبار است اولین عاملی است که جوانان را به سمت چنین رشته‌ای می‌کشاند. چیزی شبیه به رشته‌های پزشکی، حقوق، روانشناسی و مهندسی کامپیوتر در ایران که بیشترین انتخاب را در هنگام ورود به دانشگاه دارند. به هرحال درآمد می‌تواند انگیزه خوبی باشد؛ اما به شرطی است که بتوانید وظیفه خود را به درستی انجام دهید.

در واقع وظیفه اصلی یک مشاورمدیریت شرکت یا سازمان این است که بتواند با ارائه راهکارهایی، نیازهای مشتریان کسب‌وکاری را برطرف کند. به این صورت شرکت به سوددهی خواهد رسید. پس شناخت کسب‌وکار و مشتریان آن اولین قدمی است که باید یک مشاور مدیریت به درستی انجام شود.

دانشجویانی که در رشته‌های MBA، مدیریت و صنایع تحصیل می‌کنند، به دنبال دو هدف در آینده شغلی خود هستند؛ ایجاد بیزینسی یا درصدد گرفتن پست مدیریت و سمت مشاور مدیریت در یک سازمان بزرگ. البته درصد گروه دوم به هرحال بیشتر است. برای اینکه در یک سازمان، بنیانگذار یک نفر است؛ اما برای بخش‌های مربوطه نیاز به مشاور مدیریت و مشاوره تخصصی دارد.

به هر حال اینکه شما به دنبال شغل مشاوره مدیریت باشید، چند دلیل می‌تواند داشته باشد:

درآمد مشاور مدیریت مناسب خیلی بیشتر از بقیه پست‌ها است؛
مشاور مدیریت شرکت ها هر روز در حال یادگیری هستید؛
دایره ارتباطی مشاور مدیریت با آشنا شدن با دیگر متخصصان گسترش پیدا می‌کند؛
مشاور مدیریت هر روز با چالش جدیدی روبرو هستید که این می‌تواند لذت بخش باشد.
مشاور کسب و کار اصفهان

همچنین شما مشاور مدیریت می‌شوید تا:

بتوانید سیستم جدیدی را در شرکت به طور مناسب پیاده سازی کنید؛
راهکار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ارائه دهید؛
مسائل و مشکلات شرکت را درک و برای حل آن‌ها روش مناسبی پیدا کنید؛
تغییراتی را در جهت بهبود شرکت دنبال کنید؛
راهنمای مشاوره مدیریت
شاید درباره یک مشاوره مدیریت شنیده باشید و حتی ممکن است با این عنوان فردی در بین دوستان خود داشته باشید. ولی، خوب، آنها واقعاً در طول روز چه کاری انجام می دهند؟ چگونه آنها نقشخود را شروع کردند؟ و از همه مهمتر، آیا شغلی مانند آن می تواند مناسب شما باشد؟ مشاوره مدیریت پس از فارغ التحصیلی دانشگاه مقصدی محبوب برای دانشجویان است. با حقوق خوب، آموزش های تخصصی و فرصت هایی که به سرعت باعث پیشرفت می شود. پس می توان به راحتی دلیل آن را درک کرد.

مشاوران مدیریت کارشناسانی هستند که برای حل مشکلات پیچیده، تبیین راهبردهای های ارزشمند و بهبود سلامت مالی و عملیاتی سازمان و مشتریان خود آموزش دیده اند. بیشتر مشاوران مدیریت به مشتریان خود در حل مسئله ای خاص یاری می رسانند. این برخلاف مشاوران استراتژی است که برای بهبود شکایات مزمن و مشکلات دائمی استراتژی های بلند مدت خدماتی ارائه می‌کنند. بیشتر شرکت ها مشاوره مدیریت را برای بینش صنعت، توانایی حل مسئله و عینیت منطقی استخدام می کنند. ابزار های در دسترس مشاوران مدیریت شامل تحقیقات، تجزیه و تحلیل داده های داخلی، مصاحبه با افراد و تهیه و ارائه گزارش می باشد. مشاوران مدیریت در دنیا اغلب حداقل ساعت های بسیاری را در طول هفته کار می کنند و وقت خود را صرف توسعه روابط تجاری مفید با مشتری و سایر متخصصان می کنند.

 

مشاور مدیریت چه کاری انجام می‌دهد؟
وقتی شما مشاور مدیریت سازمانی یا حتی کسب‌وکار خود می‌شوید، ممکن است که تک نفر نباشید. در بیشتر سازمان‌های بزرگ اتاق فکری وجود دارد که میز کار مشاوران در آنجا است. حالا اینکه چه تعداد باشد، به نوع سازمان و دیگر عوامل بستگی دارد. نکته مهم اینکه همه آن‌ها باید یک هدف را دنبال کنند: کمک به شرکت برای رشد و رسیدن به سوددهی.

مسلماً برای انجام این کار شما باید اول از همه با خود کسب‌وکار آشنا شوید؛ صفر تا صد. از شناخت اصلی، هدف، بازار، رقبا، محصولات و از همه مهم‌تر نیازهای کاربران را بدانید. مشاور کسی است که در تدوین استراتژی‌ها بیشتر درصد مشارکت را دارد. زمانی می‌تواند این هدف خود را دنبال کند که به خوبی مشتریان و نیازهای آن‌ها را تحلیل کرده باشد؛ حتی بیشتر از مدیر بازاریابی. کار یا همان وظایف شما که در ادامه می‌نویسیم، گرو همین مسئله است.

 

مشاوره مدیریت کسب و کار شرکت مشاور آکام آتا
مشاوره مدیریت کسب و کار – شرکت مشاور آکام آتا

شما یعنی مشاور مدیریت چه وظایفی بر عهده دارید؟
در بالا هم نوشتیم، مشاوره مدیریت فقط توصیه کننده نیست. برخی فکر می‌کنند که این حوزه فعالیت اجرایی ندارد، در صورتی که تعداد عملیاتی که او باید انجام بدهد، نسبت به بقیه تیم‌ها بسیار بیشتر است. او باید با همه اتفاقات و وظایف افراد سازمان آشنا باشد.

مشاورمدیریت یک فرد پشت میزنشین نباید باشد.

 

در یک سازمان، شمای مشاورمدیریت وظایف زیر را بر عهده خواهید داشت:

 

شناخت کامل کسب‌وکار یا سازمان و مشتریان و همچنین رقبای آن‌ها
جمع‌آوری اطلاعات و سازماندهی آن‌ها برای برطرف کردن مشکل یا برآورده کردن نیاز
جلسه با تک‌ تک افراد سازمان و بررسی بخش‌های مختلف برای تدوین استراتژی آن‌ها
جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مالی شامل درآمد، هزینه، دارایی، بدهی و غیره
افزایش دانش و مطالعه در خصوص کسب‌ وکار
ارائه راه‌حل‌هایی به منظور خارج شدن شرکت از بحران
بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت و تدوین استراتژی برای بهبود و تقویت آن‌ها
پیشنهاد سیستم یا روش‌هایی به منظور بهینه سازی ساختار داخلی شرکت
مشورت با مدیران ارشد و میانی برای کمک به آن‌ها
ارائه گزارش از عملکردهای سازمان و پیشنهاد روش‌هایی برای بهبود آن‌ها به صورت مکتوب و شفاهی
بررسی نیازهای شرکت و مشتریان و ارائه راهکارهای برای برآورده کردن آن‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و رقبا
بیان ایده‌های کسب‌وکار و فعالیت به منظور تدوین کمپین تبلیغاتی
رصد کردن تمامی فعالیت‌های شرکت و ارائه گزارش از عملکرد آن‌ها
ارائه برنامه‌هایی برای برخورد مؤثر با مشتری

 

http://dallasuvzv99099.shotblogs.com/-10155802
 

http://israelopni44444.blogzet.com/-10842784
 

http://rylanczdt49272.suomiblog.com/-11358974
 

http://finnehry74952.blogdigy.com/-10425223
 

http://rylanknkg45544.mybjjblog.com/-11046572
 

http://erickyedy62727.tblogz.com/-10923701
 

http://simonikhe44444.tribunablog.com/-10389850
 

http://waylonwahp62838.isblog.net/-13547153 
 

http://rylanjkhc32555.blogdon.net/-12878671
 

http://edwincmsv86997.canariblogs.com/-11922528
 

http://johnnydigd66677.uzblog.net/-10981332 
 

http://damienvwtp78878.alltdesign.com/-16542710
 

http://juliusffcx01100.total-blog.com/-21276576
 

http://emilianotusn77766.blogkoo.com/-15476022
 

http://mariovvto66666.amoblog.com/-17905651

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۶:۵۲
مدیر سایت

مشاوره مدیریت کسب و کار برای استارت آپ ها
اگر بگوییم امروز سخت ترین کار راه اندازی یک استارت آپ ایده آل با درآمد بالا و زود بازده بدون مشاور مدیریت کسب و کار است دروغ نگفته ایم! مشاوره مدیریت به زبان انگلیسی Management Consulting و به مشاور مدیریت به انگلیسی Management Consultant می گویند. مشاور مدیریت یک تیم یا شرکت یا یک فرد است و مشاوره مدیریت یک فیلد کاری و تخصص است.

 

مشاور بازاریابی شرکت مشاور آکام آتا مارکتینگ Marketing Consultant Iran

مشاوره مدیریت – شما می توانید از صفحه معرفی اعضای هئیت مدیره شرکت آکام آتا با مدیران مجموعه آشنا شوید.

مشاوره مدیریت در تهران – لطفا جهت ارتباط مستقیم با مدیرعامل، از کارشناس شرکت درخواست تعیین وقت ملاقات نمایید.

– کارشناس پشتیبانی شرکت: شماره تماس و تماس از طریق واتساپ ۰۹۰۲۲۷۷۷۰۰۷

 

نویسنده مقاله

مهندس یاشا سازمند
مشاور عالی بازاریابی بین الملل و مدیریت کسب و کار
کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه علوم و مدیریت کشور مالزی
بیش از یک دهه فعالیت در حوزه های مختلف کسب و کار
سوابق علمی – تحقیقاتی، کارشناسی، مشاوره، اجرایی و مدیریتی، در حوزه بازاریابی و فروش – کسب و کار در داخل و خارج کشور
سابقه همکاری با شرکت های چند ملیتی و بین المللی نظیر مخابرات سنگاپور سینگ‌تل، (به انگلیسی: SingTel) – نت‌اپ (به انگلیسی: NetApp) – شرکت SELLBYTEL / Group  و – Brandt International Sdn Bhd
سوابق معتبر بین المللی و از مولفین چندین مقاله علمی مدیریتی منتشر شده در ژورنال های مطرح بین المللی دنیا – H index 5 Google Scholar
افتخار همکاری با IranTalent – دو ۲ شرکت بازرگانی – یک شرکت FMCG و یک شرکت گردشگری سلامت – در ایران
مدرس زبان انگلیسی با سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان انگلیسی داخل و خارج از کشور (تهران و مالزی)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)

 

مشاوره مدیریت در شرکت ها
مشاوره مدیریت کسب و کار شرکت مشاور آکام آتا شرکت آکام
مشاوره مدیریت کسب و کار – شرکت مشاور آکام آتا

مشاوره مدیریت چیست – حوزه های مشاوره مدیریت – رزومه مشاور کسب و کار کرج شرکت مشاوره مدیریت – شرکت مشاوره مدیریت – بهترین شرکت های مشاوره مدیریت ایران – انواع مشاوره مدیریت – گروه شاوره مدیریت – مشاوره مدیریت

چگونه مشاور مدیریت شوم؟
مشاور مدیریت کار راحتی نیست. مسئولیت مشاور خیلی بیشتر از کسی است که توصیه‌های او را انجام می‌دهد؛ به ویژه اینکه نتیجه برعکس آنچه انتظار می‌رفت، دربیاید. در این صورت، همه چیز سر مشاور خراب می‌شود. تمامی مدیران بالارده و میانی انگشت اتهام را به سمت او می‌گیرند که آن‌ها توصیه‌های گفته شده را انجام دادند؛ اما چرا برخلاف حرفش درآمد. برای همین کسی که مشاور مدیریت شرکت می‌شود، باید خیلی حساب شده قدم بردارد.

مشاوره مدیریت دادن یک شغل است و به کسی که در این حوزه تخصص دارد مشاور مدیریت می گویند. مشاور مدیریت شغلی است که از گذشته ابهت خاصی داشته و دارد. هرکسی که وارد این شغل می‌شود، باید نسبت به حوزه تخصصی خودش، تجربه و دانش بالایی داشته باشد. به اصطلاح موهایش در این راه سفید کند. نگاه به فضای مجازی امروزی نکنید. در چنین فضاهایی همه منتور و مشاور شده‌اند. افرادی که با خواندن چند کتاب مدیریتی و جملاتی از بزرگان خود را مشاور این حوزه می‌نامند. در صورتی که در بسیاری از سازمان‌های بزرگ به ویژه دولتی از افراد بازنشسته یا با تجربه که قبلا خودشان در شرکت های دیگر مدیر بوده اند برای پست مشاور مدیریت استفاده می‌کنند. سوابق کاری قبلی مدیریتی برای مشاور مدیریت شدن بسیار مهم است.

افراد کم تجربه و تازه فارغ التحصیلان راه بسیار طولانی و سخت دارند که مدیران یک شرکت را متقاعد کنند که توانایی مشاور مدیریت شدن در یک شرکت را دارند. اگر قبلا سالها کارشناس و مدیر شرکت های مختلف بوده اید می توانید به مشاور مدیریت شدن فکر کنید.

یک مدیر عامل و یا تیم مدیریتی یک شرکت در انتخاب مشاور مدیریت شرکت خود بسیار دقت می کنند. به هرحال برای کسی که قصد مشاور مدیریت شدن را دارد، باید اصولی را بداند و رعایت کند. البته همه قصد مشاور مدیریت شدن به عنوان شغل را ندارند، بلکه خود آن‌ها مدیر مجموعه‌ای بوده و برای هدایت تیم خود، به دنبال اصول یادگیری اصول مشاوره هستند.

 

کارهایی که در حیطه مشاوره مدیریت است
مشاوره مدیریت با ارائه راه کارهای تخصصی برای حل مشکلات و ترغیب رشد، با حرفه های مختلف کار می کنند تا عملکرد خود را نیز بهبود بخشند. آنها با مشاغل در طیف وسیعی از بخشهای مختلف، از جمله استراتژی تجارت ، امور مالی، منابع انسانی و بازاریابی و فروش همکاری می کنند. در اصطلاحات مدیریتی، نقش مشاوره مدیریت این است که به مشتری خود ممیزی رویه های جاری، توصیه های آنها را برای بهبود و یک برنامه عملی برای اجرای ارائه دهد. آنها قادر هستند تا از طریق یک پست مشورتی وارد شوند تا به مدیریت ارشد آن سازمان در مورد یک پروژه خاص یا به طور گسترده تر در مورد ساختار و عملکرد یک بنگاه مشاوره دهند.

مشاوره مدیریت اغلب برای پر کردن شکاف مهارتهایی که یک کسب و کار دارد و به عنوان تکمیل کننده فعالیت می کند. احتمالاً یک مشاور در یک حوزه خاص تخصص دارد که ممکن است درون آن کسب و کار وجود نداشته باشد. مشاوره در مورد آنچه ارائه می دهد متفاوت است، بنگاه های بزرگتر راه حل های انتهایی را ارائه می دهند در حالی که دیگران ممکن است تخصص خود را بر یک حوزه خاص متمرکز کنند.شاور

ه مد

پروژه مشاوره مدیریت چگونه کار می کند؟
از آنجایی که معمولاً مشاوره مدیریت در مورد یک موضوع و حوزه تخصص خاص انجام می شود، یک مشاور تمایل به تجزیه و تحلیل داده های زیادی دارد. پیاده سازی یک پروژه غالبا شامل مواردی از قبیل تعریف، مشکل، رویکرد، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، مشاوره و اجرا.

 

چگونه می توانم یک مشاوره مدیریتی دریافت کنیم؟

شرکت های مشاوره غالباً خارج از برنامه های استخدامی اقدام به جذب مشاور می کنند، بنابراین انجام تحقیقات در مورد نوع بنگاهی که به آن علاقه مند هستید، اولین قدم عالی است. چنانچه به نحوه کار یک تجاری و استراتژی، ساختار، مدیریت و عملیات آن علاقه دارید، حرفه مشاوره مدیریت ممکن است برای شما مناسب باشد. مشاوران مدیریت با حل مشکلات و یافتن راههای جدید و بهتر انجام امور به کسب و کار ها کمک می کنند تا عملکرد خود را بهبود بخشند و رشد کنند. در دنیا، این فقط در بخش خصوصی نیست بلکه بسیاری از شرکت ها با سازمان های بخش دولتی همکاری می کنند تا به توسعه خدمات خود کمک کنند و در صورت لزوم، هزینه ها را کاهش داده و پس انداز کنند.مشاور مدیریت چیست – حوزه های مشاوره مدیریت – رزومه شرکت مشاوره مدیریت – شرکت مشاوره مدیریت – بهترین شرکت های مشاوره مدیریت ایران – انواع مشاوره مدیریت – گروه مشاوره مدیریت – مشاوره مدیریت

مشاور مدیریت کیست؟
اولین چیزی که باید بدانید، تعریف مشاور مدیریت است. اینکه مشاور مدیریت کیست؟ مشاوره کسی است که روش‌های حل مشکل یا همان راهکارهای سازمانی را جلوی مدیران می‌گذارد. این مدیر می‌تواند عالی رتبه یا میانی باشد. در واقع مشاورمدیریت زمانی کار خود را آغاز می‌کند که مشکل عمیقی در سازمان یا شرکت وجود داشته و تصمیم‌ گیری را برای مدیران سخت کرده است.

 

http://simonikhe44444.tribunablog.com/-10389851
 

http://messiahgfcy10000.blogzet.com/-10842840
 

http://archereebx01110.suomiblog.com/-11359032
 

http://remingtondjki28495.blogdigy.com/-10425276
 

http://tysoncfdz12222.shotblogs.com/-10155887
 

http://andreprok55555.tblogz.com/-10923775
 

http://gregoryikid33332.canariblogs.com/-11922551
 

http://trentonffcx80000.mybjjblog.com/-11046668
 

http://donovanzayu99999.alltdesign.com/-16542759
 

http://johnathanappo98401.isblog.net/-13547251
 

http://messiahbczw00000.amoblog.com/-17905666
 

http://brooksdhkh07396.uzblog.net/-10981415 
 

http://andresjkhd22222.total-blog.com/-21276669
 

http://codyklie33322.blogdon.net/-12878801
 

http://emilianorspk65555.blogkoo.com/-15476102

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۶:۴۷
مدیر سایت

استراتژی کسب و کار چیست و چطور می‌توان یک استراتژی مؤثر ایجاد کرد؟

۲. عملیات‌ها
آیا می‎خواهید کیفیت و تاثیر فرایندهای مربوط به محصولتان را بهبود دهید؟ مشاوران عملیاتی مانند شرکت Accenture می‎توانند به شما کمک کنند، روشی جدید برای این کار ایجاد کرده و آن را به کار ببندید. برخی از مشاوان در زمینه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کاری تخصص دارند. این یعنی آنها به شرکت شما آمده، فرایندهای موجود آن را ترسیم و سپس بررسی می‌کنند.

با توجه به بررسی‌های انجام شده فرصت‌هایی را مشاور کسب و کار تهران شناسایی می‌کنند که در آن می‌توانید با حفظ کیفیت، مراحل تولید را کاهش دهید. به عبارت دیگر، فرآیندهای شرکت را به شیوه‌ای مهندسی مجدد می‌کنند که علاوه بر کوتاه شدن مدت تولید، هزینه آن هم کاهش پیدا کند. برخی مشاوران هم در زمینه سیستم‌های کنترل کیفی متخصص هستند و می‌توانند به شما کمک کنند تا با اعمال چند تغییر، نقص‌های موجود در این حوزه را برطرف کنید.


۳. فناوری اطلاعات
حوزه آی‌تی برای مشاوران رشد سریعی دارد، زیرا میزان تقاضای موجود برای تکنولوژی جدید، هر روز روی شرکت‌های بازار میانه تاثیر می‌گذارد. ممکن است برای رونق کسب و کار خود بخواهید یک کسب و کار هوشمند را ایجاد کرده یا آن را با سیستم قدیمی شرکت ادغام کنید تا هر دو با هم کار کنند. در این موارد یک مشاور کسب و کار حوزه آی‌تی می‌تواند به شما کمک کند. مشاوران آی‌تی مانند شرکت IBM قابلیت‌های شرکت را تقویت می‌کنند و برای تحقق نیازهای متغیر مشتریان داخلی و خارجی به حوزه آی‌تی انعطاف بیشتری می‌بخشند.

فناوری اطلاعات و مشاوره کسب و کار

۴. منابع انسانی
آیا قصدتان این است که رضایت کلی کارکنان شرکت را بالا برده، استعدادهای برتر را استخدام کنید و افراد دارای بهترین عملکرد در شرکت را نزد خود حفظ کنید؟ مشاوران منابع انسانی مانند شرکت Hay Group، با توجه به اهداف کلی کسب و کار، در حوزه‌های توسعه استراتژی‌های پاداش، آموزش و توسعه افراد در حوزه‌هایی چون مدیریت نیروی انسانی و رهبری، متخصص هستند. آنها می‌توانند با بهبود بازخورد مربوط به عملکرد و ارزیابی تیم باعث شوند کارکنان شما هوشمندانه‌تر کار کنند.

انواع اقدامات سازمانی برای توسعه منابع انسانی چیست؟

۵. بازاریابی
بازاریابی در رونق کسب و کار اهمیت زیادی دارد. اگر برای شرکت به یک لوگو نیاز دارید، در صدد پیدا کردن بازار جدیدی برای یکی از برندهای خود بوده یا برای تعامل با مشتریان خود به دنبال یک استراتژی جدید در زمینه بازاریابی شبکه‌های اجتماعی هستید، می‌توانید از مشاوران بازاریابی یاری بگیرید. شرکت‌های مشاوره‌ای مانند Boston Consulting Group برای رونق کسب و کار، در این حوزه خدمات خوبی را به شرکت‌های طرف قرارداد خود ارائه می‌دهند. این مشاوران وقتی ایده‎ای وجود ندارد درهای خلاقیت را در ذهنتان باز می‎کنند. آنها به شما اجازه می‎دهند چیزهایی را ببینید که سایر شرکت‌ها با به کار گرفتن آن توانسته‌اند مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کنند.


چرا باید از مشاوره کسب و کار کمک گرفت؟
حال که حوزه‌های اصلی مشاوره کسب و کار را می‌شناسید از خود می‌پرسید چرا باید یک مشاور استخدام کنم؟ استارتاپت برای این کار ۵ دلیل را به شما معرفی می‌کند:


۱.کمک فکری
به عنوان مثال،‌ شما برای رونق کسب و کار خود، منابع انسانی لازم را در اختیار ندارید، زیرا برخی از نیروهای داخلی خود را از دست داده‌اید. در این صورت یک مشاور را برای یک پروژه و به شکل موقت استخدام می‌کنید تا شکاف موجود را تا زمانی که رفع شود با وجود او پر کنید. مجبور نیستید مشاور را به صورت تمام وقت استخدام کنید، بنابراین همکاری شما با او می‌تواند کوتاه مدت و مقرون به صرفه باشد.


۲. مدیریت تغییر
مشاوران در ایجاد کردن تغییر در سازمان‌ها به منظور رونق بخشیدن به کسب و کار تخصص دارند، بنابراین اگر شرکت متوسط شما به خاطر تغییرات پیش روی، پر از اختلافات داخلی شده، وجود مشاور در مدیریت اوضاع کمک بزرگی خواهد بود. مشاوران می‎دانند که اغلب در این حوزه نقش یک پوشش سیاسی را دارند، یعنی سرزنش تغییرات ناخوشایندی چون تعدیل نیرو یا اقدامات انجام گرفته در مورد کاستن از هزینه‎ها متوجه آنها خواهد بود.


۳. آموزش و پیاده‌سازی بهترین روش‌ها
مشاوران اغلب متخصصان حوزه مربوطه را رهبری می‎کنند. آنها از تخصص علمی و نظری برخوردارند و در عین حال شرکت‎ها را مستقیما برای ایجاد تغییر در ساز و کار خود رهبری می‌کنند. اگر می‎خواهید در حوزه‎هایی چون آی‌تی و مدیریت از بهترین روش‎ها استفاده کنید، بهترین منبعی که برای این کار می‌توانید پیدا کنید مشاوران هستند. چرا می‏خواهید ریسک کرده و خود به روش اختراع کنید، آن هم وقتی که مشاوران پیش از این توانسته‎اند بهترین روش‌ها را شناسایی کرده و حتی آن را در مورد چند مشتری هم به اجرا درآورند.

آموزش و مشاوره کسب و کار

۴. بهره بردن از خلاقیت
دیدگاه مشاوران در حوزه کسب و کار تازه و بکر است، بنابراین اگر شخصی از خارج شرکت وارد شده و ایده‌های جدید و مفیدی ارائه دهد، فرصت خوبی برای رونق کسب و کار فراهم می‌آید. گاهی افرادی که به شرکت بسیار نزدیک هستند، چشم‌اندازی برای وسعت بخشیدن به تصویر برند شما در بازار ندارند. در مقابل مشاوران می‌توانند در رابطه با تفکر خلاقانه در بخش داخلی و تقویت آن در شرکت، دیدگاه‌های ارزشمندی را به شما ارائه دهند.

چطور می‌توانیم کارآفرینی موفق باشیم؟

۵. ارائه آموزش
می‎توانید مشاوری را استخدام کنید که اطلاعات خود در تمام زمینه‌های تخصصی‌اش را به شما آموزش دهد. مشاوران برای آموزش زاده شده‌اند، بنابراین برگزاری یک دوره آموزشی یا اجرای یک ارائه‌ی یک روزه در هر زمینه‌ای برای شرکت شما یک کار عادی برای آن‌ها محسوب می‌شود. یک مشاور خوب، تئوری و عمل را در هم می‌آمیزد و این همان چیزی است که به شرکت‌های میانه بازار ارزش زیادی را انتقال می‌دهد.

کمک گرفتن از متخصصان مشاوره کسب و کار قطعا هزینه‌بر است و باید قبل از هر چیز سود و زیان آن را سبک سنگین کنید. فقط شما هستید که از نیازهای خاص شرکت خود آگاهید اما این احتمال وجود دارد که با کمک مشاور بتوانید برای این نیازها راهکارهای بسیار مفیدی را به دست بیاورید.

 

 

 

http://laneyntu96439.shotblogs.com/-10155670
 

http://zanderucff08417.tribunablog.com/-10389685
 

http://edgarxuna37366.blogdigy.com/-10425113
 

http://connernomi55444.mybjjblog.com/-11046477
 

http://tysonehft12222.blogzet.com/-10842707
 

http://judahzcby12011.uzblog.net/-10981226 
 

http://josueybax11111.tblogz.com/-10923641
 

http://laneyffb33344.canariblogs.com/-11922413
 

http://gregoryhifb22221.isblog.net/-13547074
 

http://raymonduvto66666.blogdon.net/-12878598 
 

http://dantelmje33333.blogkoo.com/-15475909
 

http://travisrsqm66666.suomiblog.com/-11358968
 

http://travisqzxu99999.total-blog.com/-21276488
 

http://codyhhgb23322.alltdesign.com/-16542659
 

http://sergiosuvs53940.amoblog.com/-17905572

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۶:۴۲
مدیر سایت